Ús Operacional del Sistema de Visualització de Cartes i d' Informació Electrònica (ECDIS)

REQUISITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DEL CURS D’ESPECIALITAT:  USO OPERACIONAL DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE CARTAS Y DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (ECDIS)

Secció A-II/1, A-II/2 I A-II/3  del STCW

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica de Grau en Nàutica i Transport Marítim, que cursin les diferents titulacions que s’imparteixen al centre hauran de tenir superades les següents assignatures en cada una de les titulacions:

 

 

Codi

 

Assignatura

 

Titulació

 

280610

280617

 

Navegació costanera

Sistemes electrònics d'ajuda a la nacegació

 

GNTM

GNTM

 

NOTA: Els estudiants i estudiantes provinents de CFGS que hagin convalidat  l'assignatura 280610 Navegació costanera , o bé, la tinguin equiparada/adaptada, degut a un canvi de pla d'estudis, i que vulguin sol·licitar el certificat d'especialitat d'ECDIS, hauran de realitzar unes pràctiques addicionals. Per fer les pràctiques addicionals els estudiants i estudiantes interessats s'hauran de posar en contacte amb el professor responsable de l'assignatura quan comenci el Q3 (quadrimestre de tardor).

Go to top