Certificat de formació en vaixells petrolífers, vaixells químiquers i vaixells tanc de gas liquat

REQUISITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DELS CURSOS D’  ESPECIALITAT DE:
Formació bàsica per a operacions de càrrega en vaixells petrolífers i quimiquers.
Formació bàsica per a operacions de càrrega en vaixells tanc per al transport de gas liquat.
Formació avançada per a operacions de càrrega en petrolers.
Formació avançada per a operacions de càrrega en quimiquers.
Formació avançada per a operacions de càrrega en vaixells tanc per al transport de gas liquat.

 

Formación básica para operaciones de carga en buques petroleros y quimiqueros: Sección A-V/ 1-1-1 del Código de Formación

Formación bàsica para operaciones de carga en buques tanque para el transporte de gas licuado. Sección A-V/1-2, del C. de F.

Formación avanzada par operaciones de carga en petroleros: Sección A-V/1-1 y AV/1--1-2, del C. de F.

Formación avanzada para operaciones de carga en quimiqueros: Sección  A-V/1-1 y AV/1-1-3 del C. de F.

Formación avanzada  para operaciones de carga en buques tanque para el transporte de gas licuado:SeccióN A-V/1-2-2 del C. de F.

 

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica que cursen la titulació de GTM hauran de tenir superades les següents assignatures:

 

 

 

Código

 

Assignatura

 

 

280657

 

Transports Especials

 

280633

 

Física 

 

280643

 

Ciència i Tecnologia dels Materials

 

280640

 

Termodinàmica aplicada i Termotècnia

 

280645

 

Mecànica de Fluids

 

280648

 

Seguretat i Protecció Marítima

 

280649

 

Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat

 

280612

 

Medicina Marítima

 

 

 

 

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica que cursen la titulació de GNTM hauran de tenir superades les següents assignatures:

 

 

 

Codi

 

Assignatura

 

 

280628

 

Transports Especials

 

280618

 

Estiba

 

280601

 

Física

 

280615

 

Teoria del Vaixell

 

280620

 

Seguretat i Protecció Marítima

 

280621

 

Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat

 

280611

 

Electricitat i Electrònica Naval

 

280612

 

Medicina Marítima

 

280629

 

Meteorologia i oceanografia Nàutiques

 

 

Go to top