Professorat del departament

Professorat del Departament d'Enginyeria Elèctrica amb docència a la Facultat de Nàutica de Barcelona ( Curs 2021/2022-1 )

Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
ProfessorBOU ORENCH, CARLEScarles.bouarrobaupc.edu
ProfessorCASALS TORRENS, PABLOp.casalsarrobaupc.edu934017797
ProfessorCORCUERA GIMENO, JAVIERjavier.corcueraarrobaupc.edu
ProfessorFUSES NAVARRA, VICTORvictor.fusesarrobaupc.edu
ProfessorMUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO IGNACIOpedro.ignacio.munozarrobaupc.edu
ProfessorRODRIGUEZ BARRAGUER, VICENÇvicenc.rodriguezarrobaupc.edu934137479
Go to top