Certificat de mariner de màquines

REQUISITS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE MARINERO DEMAQUINAS

Secció A-III/4 i Secció A-VI del STCW

Marinero de Máquinas

Pels estudiants de la Facultat de Nàutica que cursen la titulació de GMT, de conformitat amb la “ORDEN de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante”, que hagin finalitzat al menys un curs lectiu, i compleixen amb les disposicions de les seccions A-III/4 i A-VI del STCW

 

Codi

Requisits

 

 

Haver superat un curs lectiu de la titulació de GTM

 

 

Posseir el certificat de FORMACIÓN BÁSICA

 

Observacions: 

L’expedició dels certificats de “Marinero de Puente y Marinero de Máquinas”, és competència de les Capitanies Marítimes.

Go to top