Assignacio aules per titulacions

Quadrimestre TARDOR

GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM

Q1CodiAssignaturaAules
280600Fonaments de Matemàtiques I Obre PDF (6 ECTS)Aula 23(Dilluns)
Aula 23(Divendres)
280601Física Obre PDF (9 ECTS)Aula 23(Dimecres)
Aula 23(Dijous)
Aula 23(Divendres)
Aula Informàtica 1(Dijous)
Aula Informàtica 2(Dijous)
280602Expressió Gràfica Obre PDF (6 ECTS)Aula Informàtica 1(Dilluns)
Aula Informàtica 1(Dimecres)
Aula Informàtica 2(Dilluns)
Aula Informàtica 2(Dimecres)
280603Informàtica Obre PDF (6 ECTS)Aula 23(Dimarts)
Aula 23(Dijous)
Aula Informàtica 1(Dijous)
Aula Informàtica 2(Dimarts)
Aula Informàtica 2(Dijous)
280604Legislació Marítima Obre PDF (3 ECTS)Aula 23(Dimarts)
Q2CodiAssignaturaAules
280605Fonaments de Matemàtiques II Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dilluns)
Aula 28(Dimarts)
280606Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dimarts)
Aula 28(Dijous)
280607Química Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dimarts)
Aula 28(Dimecres)
280608Anglès Tècnic Marítim Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dilluns)
Aula Informàtica 1(Dijous)
280609Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Divendres)
Q3CodiAssignaturaAules
280610Navegació Costanera Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Dilluns)
Aula 25(Dimecres)
280611Electricitat i Electrònica Navals Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Dilluns)
Aula 25(Dimarts)
280612Medicina Marítima Obre PDF (3 ECTS)Aula 25(Dijous)
280613Anglès Tècnic per a la Navegació Obre PDF (9 ECTS)Aula 25(Dimarts)
Aula 25(Dimecres)
Aula 25(Dijous)
280614Construcció Naval Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Divendres)
Q5CodiAssignaturaAules
280619Teoria del Vaixell i Construcció Naval Obre PDF (9 ECTS)Aula 25(Dimecres)
Aula 27(Dilluns)
Aula 27(Divendres)
280620Seguretat i Protecció Marítimes Obre PDF (6 ECTS)Aula 27(Dimarts)
Aula 27(Dimecres)
280621Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat Obre PDF (6 ECTS)Aula 27(Dilluns)
Aula 27(Dijous)
280622Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Obre PDF (9 ECTS)Aula 27(Dimarts)
Aula 27(Dijous)
Q7CodiAssignaturaAules
280628Transports Especials Obre PDF (4 ECTS)Aula 11(Dimarts)
280629Meteorologia i Oceanografia Nàutiques Obre PDF (7 ECTS)Aula 11(Dilluns)
Aula 11(Dijous)
Q8
MENCIÓ 2: NEGOCI MARÍTIM I LOGÍSTICA PORTUÀRIA
CodiAssignaturaAules
280678Negoci Marítim Internacional Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Dimecres)
Aula 26(Dilluns)
280682Transport Marítim de Curta Distància Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Dimecres)
Aula 26(Dimarts)

Quadrimestre TARDOR

GRAU EN TECNOLOGIES MARINES

Q1CodiAssignaturaAules
280632Fonaments de Matemàtiques I Obre PDF (6 ECTS)Aula 11(Dilluns)
Aula 23(Dimecres)
280633Física Obre PDF (9 ECTS)Aula 11(Dimarts)
Aula 11(Divendres)
Aula Informàtica 2(Dimecres)
280634Expressió Gràfica Obre PDF (6 ECTS)Aula 27(Dimarts)
Aula 27(Divendres)
280635Informàtica Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Dijous)
Aula 28(Dilluns)
Aula Informàtica 2(Dilluns)
Q2CodiAssignaturaAules
280606Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dimarts)
Aula 28(Dijous)
280607Química Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dimarts)
Aula 28(Dimecres)
280636Fonaments de Matemàtiques II Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Dilluns)
Aula 25(Divendres)
280637Mecànica i Resistència dels Materials Obre PDF (9 ECTS)Aula 21(Dimarts)
Aula 28(Dimecres)
Aula 28(Dijous)
280638Anglès Tècnic Marítim Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Divendres)
Aula 28(Dimecres)
Q3CodiAssignaturaAules
280610Navegació Costanera Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Dilluns)
Aula 25(Dimecres)
280612Medicina Marítima Obre PDF (3 ECTS)Aula 21(Dilluns)
280614Construcció Naval Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Divendres)
280639Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria Obre PDF (9 ECTS)Aula 21(Dilluns)
Aula 21(Dimarts)
Aula 21(Divendres)
280640Termodinàmica Aplicada i Termotècnia Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Dijous)
Aula 21(Divendres)
280641Electricitat i Electrotècnia Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Dilluns)
Aula 26(Dimecres)
280642Tecnologia Mecànica Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Dimarts)
Aula 21(Dijous)
Taller Mecànic(Dimarts)
Q5CodiAssignaturaAules
280648Seguretat i Protecció Marítimes Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Divendres)
280649Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Dilluns)
Aula 26(Dimecres)
280650Control i Regulació Automàtica Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Dimarts)
Aula 26(Dijous)
280651Legislació Marítima Obre PDF (3 ECTS)Aula 26(Dimecres)
280652Propulsors Obre PDF (4 ECTS)Aula 21(Dimarts)
280653Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització Obre PDF (4 ECTS)Aula 26(Dilluns)
Q7CodiAssignaturaAules
280657Transports Especials Obre PDF (4 ECTS)Aula 28(Dijous)
280658Instal·lacions i Manteniment Obre PDF (4 ECTS)Aula 28(Dilluns)
280659Inspecció i Assajos No Destructius Obre PDF (4 ECTS)Aula 12(Dijous)
Lab. ANDS(Dimarts)
280660Propulsió Elèctrica i Electrònica de Potència Obre PDF (4 ECTS)Aula 11(Divendres)
Lab. Electrònica i Electricitat(Divendres)

Quadrimestre TARDOR

GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL

Q1CodiAssignaturaAules
280632Fonaments de Matemàtiques I Obre PDF (6 ECTS)Aula 24(Dimarts)
Aula 24(Dimecres)
280633Física Obre PDF (9 ECTS)Aula 24(Dimarts)
Aula 24(Dimecres)
Aula 24(Dijous)
Aula Informàtica 2(Dijous)
280634Expressió Gràfica Obre PDF (6 ECTS)Aula 24(Dilluns)
Aula 24(Dijous)
280635Informàtica Obre PDF (6 ECTS)Aula 24(Dilluns)
Aula 24(Divendres)
Aula Informàtica 1(Divendres)
Aula Informàtica 2(Divendres)
Q2CodiAssignaturaAules
280636Fonaments de Matemàtiques II Obre PDF (6 ECTS)Aula 25(Dilluns)
Aula 25(Divendres)
280643Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Dilluns)
Aula 21(Dijous)
280663Tecnologia Naval i Mecànica Obre PDF (9 ECTS)Aula 21(Dimecres)
Aula 21(Dijous)
Taller Mecànic(Dimarts)
Taller Mecànic(Dijous)
Q3CodiAssignaturaAules
280639Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria Obre PDF (9 ECTS)Aula 12(Dimarts)
Aula 12(Dimecres)
Aula 27(Dilluns)
280640Termodinàmica Aplicada i Termotècnia Obre PDF (6 ECTS)Aula 12(Divendres)
Aula 24(Dijous)
Aula 27(Dijous)
280641Electricitat i Electrotècnia Obre PDF (6 ECTS)Aula 12(Divendres)
Aula 26(Dilluns)
Aula 26(Dijous)
Aula 27(Dilluns)
280664Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval Obre PDF (7 ECTS)Aula 12(Dimecres)
Aula 24(Dimarts)
Aula 27(Dijous)
Q5CodiAssignaturaAules
280667Propulsors Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dilluns)
Aula 23(Dijous)
280668Màquines Navals Obre PDF (9 ECTS)Aula 23(Dilluns)
Aula 23(Dimarts)
Aula 23(Dimecres)
280669Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval Obre PDF (6 ECTS)Aula 23(Dimarts)
Aula 23(Dijous)
280670Organització de la Producció i Gestió de Projectes Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dimecres)
Aula 23(Divendres)
Q7CodiAssignaturaAules
280658Instal·lacions i Manteniment Obre PDF (4 ECTS)Aula 12(Dilluns)
280659Inspecció i Assajos No Destructius Obre PDF (4 ECTS)Aula 12(Dijous)
Lab. ANDS(Dimarts)
Lab. ANDS(Dijous)
280667Propulsors Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dilluns)
Aula 23(Dijous)
280670Organització de la Producció i Gestió de Projectes Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dimecres)
Aula 23(Divendres)
280676Projecte del Vaixell i Artefactes Navals Obre PDF (9 ECTS)Aula 12(Dimarts)
Aula 12(Divendres)

Quadrimestre TARDOR

GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL

Q2CodiAssignaturaAules
280643Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF (6 ECTS)Aula 21(Dilluns)
Aula 21(Dijous)
280663Tecnologia Naval i Mecànica Obre PDF (9 ECTS)Aula 21(Dimecres)
Aula 21(Dijous)
Taller Mecànic(Dimarts)
Taller Mecànic(Dijous)
Q3CodiAssignaturaAules
280612Medicina Marítima Obre PDF (3 ECTS)Aula 21(Dilluns)
280639Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria Obre PDF (9 ECTS)Aula 12(Dimarts)
Aula 12(Dimecres)
Aula 27(Dilluns)
280640Termodinàmica Aplicada i Termotècnia Obre PDF (6 ECTS)Aula 12(Divendres)
Aula 24(Dijous)
Aula 27(Dijous)
280641Electricitat i Electrotècnia Obre PDF (6 ECTS)Aula 12(Divendres)
Aula 26(Divendres)
Aula 27(Dilluns)
280664Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval Obre PDF (7 ECTS)Aula 12(Dimecres)
Aula 24(Dimarts)
Aula 27(Dijous)
Q5CodiAssignaturaAules
280648Seguretat i Protecció Marítimes Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Divendres)
280649Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Dilluns)
Aula 26(Dimecres)
280650Control i Regulació Automàtica Obre PDF (6 ECTS)Aula 26(Dimarts)
Aula 26(Dijous)
280651Legislació Marítima Obre PDF (3 ECTS)Aula 26(Dimecres)
280653Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització Obre PDF (4 ECTS)Aula 26(Dilluns)
280667Propulsors Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dilluns)
Aula 23(Dijous)
280669Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval Obre PDF (6 ECTS)Aula 23(Dimarts)
Aula 23(Dijous)
280670Organització de la Producció i Gestió de Projectes Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dimecres)
Aula 23(Divendres)
Q7CodiAssignaturaAules
280657Transports Especials Obre PDF (4 ECTS)Aula 28(Dijous)
280658Instal·lacions i Manteniment Obre PDF (4 ECTS)Aula 28(Dilluns)
280659Inspecció i Assajos No Destructius Obre PDF (4 ECTS)Aula 12(Dijous)
Lab. ANDS(Dimarts)
Lab. ANDS(Dijous)
280667Propulsors Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dilluns)
Aula 23(Dijous)
280670Organització de la Producció i Gestió de Projectes Obre PDF (7 ECTS)Aula 23(Dimecres)
Aula 23(Divendres)
280676Projecte del Vaixell i Artefactes Navals Obre PDF (9 ECTS)Aula 12(Dimarts)
Aula 12(Divendres)

Quadrimestre TARDOR

Q2CodiAssignaturaAules
280606Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dimarts)
Aula 28(Dijous)
280607Química Obre PDF (6 ECTS)Aula 28(Dimarts)
Aula 28(Dimecres)

Go to top