CINMAR

Actualment a CINMAR treballen dos grups de recerca que s’han creat amb la col.laboració del Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria(CIMNE)

LIM-Ocean: dedicat a la recerca, formació, desenvolupament i difusió en els camps d’einginyeria marítimai i oceanografia operacional. http://lim-ciirc.upc.es/
CIMNE-Naval: dedicat a la formació, el desenvolupament, la difusió i les aplicacions dels mètodes numèrics en enginyeria naval i marítima. http://www.cimne.upc.es/cdl1/itshome/start.aspx

Go to top