Curs Revalidació Operador Restringit GMDSS

Próximas ediciones 2019:

  • 24 de juny
  • 9 de setembre
  • 18 de novembre

Precio: 250 € 225 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulario de inscripción

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Modalidad:  Teórico-práctico (simulador)

Horas del curso: 8 horas 

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y tarde

Objetivos: Se requiere a los Capitanes y Oficiales encargados de la guardia de navegación de buques civiles acogidos al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima en la zona A1 (cobertura continua por VHF - DSC).

Acreditación:  Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de actualización de:  Revalidación Operador Restringido SMSSM

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top