Curs Revalidació Operador Restringit GMDSS

Objectius: Es requereix als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima a la zona A1 (cobertura contínua per VHF - DSC).

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 8 hores 

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs d'actualizació de: Revalidació Operador Restringit SMSSM

Properes edicions 2018:

  • 26 de març
  • 8 de juny
  • 9 de novembre

Preu: 250 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top