Curs SHIPHANDLING

Curs Shiphandling, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2018: 

  • Pendent de programació

Preu: 700€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curso: 

Horari: Curs intensiu de matí i tarda.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curso de: Shiphandling.

Objetivo: L'alumne que completi amb èxit aquest curs adquirirà experiència amb el tracte de les naus en diverses condicions y haurà una contibució mès efectiva a l'equip de pont durant les maniobres del buc a situacions normals i d'emergència.

En particular, l'alumne obtindrà coneixements en:

  • Familiarització amb l'ús de motors i timó per a maniobrar la nau..
  • La comprensió dels efectes  sobre el comportament de la nau contra el vent, corrent, aigues poc profundes, vaixells i canals estrets i condicions de càrrega.
  •  Una major consciència de l'importancià de la planificació del passatge, maniobra i necessitat d'efectuar un pla alternatiu.
  • Una major comprensió i consciència de treball en equip eficient durant el pont a la escolta i maniobra del buc, en condicions normals i en situacions d'emergència..
  • Una major consciència i compresió d'un bon estil de comunicació interactiva i l benefici de la construcció d'un model mental compartit comú del passatge previst.

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top