Curs SHIPHANDLING

Curs Shiphandling, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2020: 

  • Pendent de programació

Preu: 700€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes)

 

Requisits: Cap.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curso: 20 hores.

Horari: Curs intensiu de matí i tarda.

Objectiu: L'alumne que completi amb èxit aquest curs adquirirà experiència amb el tracte de les naus en diverses condicions y haurà una contribució més efectiva a l'equip de pont durant les maniobres del buc a situacions normals i d'emergència.

En particular, l'alumne obtindrà coneixements en:

  • Familiarització amb l'ús de motors i timó per a maniobrar la nau..
  • La comprensió dels efectes  sobre el comportament de la nau contra el vent, corrent, aigües poc profundes, vaixells i canals estrets i condicions de càrrega.
  •  Una major consciència de la importància de la planificació del passatge, maniobra i necessitat d'efectuar un pla alternatiu.
  • Una major comprensió i consciència de treball en equip eficient durant el pont a la escolta i maniobra del buc, en condicions normals i en situacions d'emergència..
  • Una major consciència i compressió d'un bon estil de comunicació interactiva i l benefici de la construcció d'un model mental compartit comú del passatge previst.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curso de: Shiphandling.

 

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top