Equip Directiu

  Càrrec Nom Adreça de correu Telèfon
Degà AGUSTÍ MARTÍN MALLOFRÉ degaArrobafnb.upc.edu 934017911

Cap Estudis

Vicedegana Cap d'estudis MONTSERRAT VELA DEL OLMO cap.estudisArrobafnb.upc.edu 934017468

Vicedegà de Relacions internacionals i Recerca MANEL GRIFOLL COLLS vdg.relacions.internacionalsArrobafnb.upc.edu 934017938

Rosa maria fernandez

Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat ROSA M. FERNÁNDEZ CANTÍ vdg.qualitatArrobafnb.upc.edu 934015895

Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ vdg.relacions.institucionalsArrobafnb.upc.edu 934017925

Secretari Acadèmic RAMÓN GRAU MUR secretari.academicArrobafnb.upc.edu 934017907

Administradora

ANNA XALABARDER VOLTAS

cap.serveisArrobafnb.upc.edu 934017929
Go to top