Horaris de les titulacions

Quadrimestre TARDOR
TARDA

ASSIGNATURES OPTATIVES DE GRAU

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
14 - 15
15 - 16280692 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo Obre PDF ( ECTS)
Torralbo Gavilan, Jorge

Aula 21
280695 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques Obre PDF ( ECTS)
Fuses Navarra, Victor

Aula 25
16 - 17280692 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo Obre PDF ( ECTS)
Torralbo Gavilan, Jorge

Aula 21
280695 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques Obre PDF ( ECTS)
Fuses Navarra, Victor

Aula 25
17 - 18280690 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Mètodes de Producció amb Materials Compostos Obre PDF ( ECTS)
Roson Sanchez-brunete, Isaac

Aula 25
280695 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques Obre PDF ( ECTS)
Fuses Navarra, Victor

Aula 22
18 - 19280690 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Mètodes de Producció amb Materials Compostos Obre PDF ( ECTS)
Roson Sanchez-brunete, Isaac

Aula 25
280692 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo Obre PDF ( ECTS)
Torralbo Gavilan, Jorge

Aula 26
280693 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Habilitats Directives Obre PDF ( ECTS)
Girotto, Michele

Aula 25
280693 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Habilitats Directives Obre PDF ( ECTS)
Girotto, Michele

Aula 24
280695 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques Obre PDF ( ECTS)
Fuses Navarra, Victor

Aula 22
19 - 20280690 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Mètodes de Producció amb Materials Compostos Obre PDF ( ECTS)
Roson Sanchez-brunete, Isaac

Aula 25
280692 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo Obre PDF ( ECTS)
Torralbo Gavilan, Jorge

Aula 26
280693 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Habilitats Directives Obre PDF ( ECTS)
Girotto, Michele

Aula 25
280693 (Titulacions: GNTM/GTM/GST)
Habilitats Directives Obre PDF ( ECTS)
Girotto, Michele

Aula 24
20 - 21280690 (Titulacions: GTM/GESTN/DT)
Mètodes de Producció amb Materials Compostos Obre PDF ( ECTS)
Roson Sanchez-brunete, Isaac

Aula 25


INTENSIFICACIÓ OPTATIVES DE GRAU.

D’acord amb la implantació de les titulacions de Grau a l’FNB al curs 2010/11, que inclouen en els seus plans d’estudi la realització de crèdits optatius per a l’obtenció del títol de Grau, es proposa la següent distribució d’assignatures, agrupades en mòduls d’intensificació.

INTENSIFICACIÓ EN EMBARCACIONS ESPORTIVES I D'ESBARJO

Crèdits totals del mòdul: 18 ECTS

CodiAssignaturaCrèditsDepartament
280690 Mètodes de Producció amb Materials Compostos Obre PDF 6CEN
280691 Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo Obre PDF 6CEN
280692 Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo Obre PDF 6CEN

INTENSIFICACIÓ EN ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

Crèdits totals del mòdul: 18 ECTS

CodiAssignaturaCrèditsDepartament
280693 Habilitats Directives Obre PDF 6OE
280694 Gestió de la Innovació Obre PDF 6OE
280698 Gestió de Projectes Obre PDF 6OE

INTENSIFICACIÓ EN INSPECCIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ

Crèdits totals del mòdul: 18 ECTS

CodiAssignaturaCrèditsDepartament
280695 Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques Obre PDF 6EE
280696 Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell Obre PDF 6CEN
280697 Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins Obre PDF 6CEN
    Característiques i matriculació dels mòduls d’intensificació:
  • Cada mòdul, estarà format per un conjunt d’assignatures, que una vegada superades en la seva totalitat, donarà accés a una certificació acreditativa per superació dels crèdits del mòdul i s’expedirà a la finalització dels estudis.
  • L’estudiantat podrà matricular, no obstant, qualsevol assignatura que configura cada mòdul d’intensificació, sense dret, en aquest cas, a l’obtenció de la certificació de superació del mateix.
  • Com a la resta d’assignatures obligatòries de la titulació, la informació de l’assignatura optativa superada serà publicada a la finalització de la titulació, en el document oficial que acredita els estudis realitzats (SET - Suplement Europeu del Títol), emès per la UPC.

OFERTA D’ACTIVITATS NO REGLADES SUSCEPTIBLES DE SER RECONEGUDES COM A CRÈDITS OPTATIUS AL CURS ACADÈMIC 2018/2019

Curs / Activitat Hores de durada Període d’impartició Mecanismes d’avaluació Crèdits
Conducció segura i seguretat viària automòbils Teòrica i virtual: 90h Part pràctica a un circuit durant un cap de setmana a confirmar. Preu aproximat 160€ Mitjana entre la part pràctica i la part teòrica 3

Aquesta activitat serà reconeguda com a crèdits optatius a les titulacions de Grau

Enllaç UPC, d’oferta d’activitats i cursos: Activitats amb reconeixements de crèdits

Pàgina d’informació i reserves pel curs: https://www.fastparcmotor.com/

Go to top