Renúncia a l'avaluació curricular

Els estudiants que no vulguin ser avaluats curricularment al acabar el bloc, hauran de demanar expressament la renúncia a ser tractats els seus expedients per la Comissió d’Avaluació Curricular dels corresponents plans d’estudis.

Les sol·licituds s’han de presentar al Servei d'Atenció al Usuari del Centre o a travès de la e-secretaria ,termini: veure Calendari de Tràmits Acadèmics

Go to top