Informació curs actual titulacions de GRAU, MÀSTER i Llicenciatures PLA 2000

Informació i curs actual GRAU i MÀSTER

Informació curs actual GRAU

Informació curs actual MASTER (Pla 2016)

Informació Llicenciatures Pla 2000 (a extingir)

Informació i curs actual Llicenciatures Plans 2000 (a extingir)

El proper 14 de setembre de 2017, finalitza el termini per poder realitzar la lectura del PFC corresponent a les llicenciatures (Pla 2000) de l'FNB. Passat aquest termini,  en cas de que no s’hagin superat tots el crèdits de la titulació,  s'haurà de realitzar l'adaptació a la nova titulació de Màster que actualment s'imparteix a la Facultat  de Nàutica de Barcelona (http://www.fnb.upc.edu/content/masters-universitaris).
Poseu-vos en contacte amb Gestió Acadèmica de la Facultat per a qualsevol consulta addicional que us sigui necessària: http://www.fnb.upc.edu/content/gestio-academica


Normativa pròpia de la UPC

Normativa de la FNB

Tant si ets PAS, com PDI, com estudiant, saps que pots col·laborar?

Campanya 0,7%

Go to top