Informació procés automatrícula estudiants nou ingrés

Guia de matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés:

http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/guia-de-matricula/guia-de-matricula-graus Nova pàgina

Dies de MATRÍCULA estudiants nous:

 • 1ª assignació: 13,14,17 i 18 de Juliol 2017 (pots realitzar la teva matrícula qualsevol dels dies publicats)
 • 2ª assignació: 25 ,26 i 27 de Juliol 2017 (pots realitzar la teva matrícula qualsevol dels dies publicats)

Matrícula extraordinària setembre : 15 i 21 de Setembre 2017

Horari i lloc de matrícula:

De 10 a 14 hores a la Secretaria de l'FNB (Pla del Palau, 18)

DOCUMENTACIÓ:

1.- Per a totes les vies d'accés, els estudiants han de presentar:

 • Si tens nacionalitat espanyola:  Original del DNI
 • Si ets estranger: Original del Passaport o NIE

2.- També s'haurà de presentar, segons la Via d'accés:

 • Via 0: No cal presentar cap documentació
 • Via 7,8: Resguard de pagament de la taxa de trasllat d'expedient (excepte estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC))
 • Via 2: Original i fotocòpia del títol, o bé original i fotocòpia de la sol·licitud de tramitació del títol.
 • Via 4: Certificat original mòdul FP 2º. G. ó  MP3 ó CFGS
 • Via 9: Targeta amb qualificació definitiva de la prova de més grans de 25 anys.

Per a totes les vies d'accés:

Per realitzar pagaments Domiciliats o Fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant. Per imprimir l’ordre de domiciliació pots accedir a la e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu).  

El compte en el qual es pagaran les matrícules ha d’estar en format IBAN i si el titular del compte és diferent de l’estudiant, hauràs de disposar de les següents dades:

 • Nom i Cognoms
 • DNI/NIE/Identificador/Passaport
 • Domicili
 • Ciutat
 • Codi Postal
 • País

Només vàlid per als estudiants de nou accés.   Els estudiants de cursos anteriors han d'accedir a la e-secretaria.

Ordre de domiciliació, en el cas que l'estudiant sigui el titular del compte (NO VÀLID PER ESTUDIANTS QUE TINGUIN ACCÉS A LA E-SECRETARIA) Nova pàgina

Ordre de domiciliació, en el cas que el titular del compte sigui una altre persona (NO VÀLID PER ESTUDIANTS QUE TINGUIN ACCÉS A LA E-SECRETARIA) Nova pàgina

Una vegada introduïdes les dades, has d'imprimir l’ordre de domiciliació i  presentar-la signada a la secretaria del teu centre docent.  Pots fer el seguiment de l’autorització a la e-secretaria. Aquest document es pot presentar el mateix dia de la matrícula però abans de realitzar-la, ja que en cas contrari hauràs de fer el pagament en modalitat EFECTIU.

Més informació:

Go to top