Revalidació Patró Portuari

Properes edicions 2019:

 

Preu: 385 € 345 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalidad: Presencial

Horas del curso: 2 dias (16 hores)

Objetivo:  Les normes de competencia requerides per a asumir les tasques i responsabilitats en els àmbits indicats en el Conveni Internacional sobre normes de formació, titulació i guardia per a la gent de mar (STCW 78/95) i que preveuen el Codi de Formació i els models de la OMI, pel qual els equips emprats en aquest curs seguiran cumplint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de la OMI, que van servir per al la seva homologació.

Acreditación: Títol expedit pel centre docent d'haver superat satisfactoriament el curs d'actualizació del títol de Patró Portuari.

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top