Sol·licituds de LLIBRE DE FORMACIÓ PER A ALUMNES Nàutica o Màquines, per realitzar PRÀCTIQUES DE VAIXELL

Els estudiants que estiguin en condicions acadèmiques per realitzar l’assignatura de Pràctiques en Vaixell, han de sol·licitar el Llibre de Formació.

Dirigit a: Estudiantat de Grau que hagi de realitzar les Pràctiques en Vaixell

Documentació: Al moment de acomplir els requisits acadèmics determinats pel centre (segons la normativa de Pràctiques en Vaixell) es pot sol·licitar el certificat al Servei d'Atenció a l'Usuari de la FNB.

Cal portar:

Go to top