Òrgans de govern

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA

Aquest Reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitar Politècnica de Catalunya.

D'acord amb l'article 4 d'aquest Reglament els òrgans col·legiats de la Faucltat de Nàutica de Barcelona són:

a) La Junta

b) La Comissió Permanent

JUNTA DE FACULTAT

És l'òrgan de govern del centre docent. El seu funcionament està regulat pels articles del 11 al 17 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona

MEMBRES JUNTA DE FACULTAT

MEMBRES NATS

1. ORDÁS JIMÉNEZ, SANTIAGO – Degà
2. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA - Vicedegana de Relacions internacionals
3. CASALS TORRENS, PAU - Vicedegà de Planificació estratègica i Qualitat
4. LEIVA HEVIA, FELICIDAD – Cap dels Serveis de Gestió i Suport
5. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
6. MARTÍNEZ GARCIA, XAVIER – Vicedegà - Cap d'estudis
7. TORRALBO GAVILAN, JORDI - Secretari Acadèmic

MEMBRES ELECTES

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT

 8. BOSCH TOUS, RICARDO
9. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN
10. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA
11. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL
12. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN
13. ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO
14. GRAU MUR, RAMON
15. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
16. MACIA JOVE, RAMON
17. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
18. MONTSENY MASIP, EDUARD
19. ROMERO LAFUENTE, SERGIO
20. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR

 21. RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL
22. SAURÍ MARCHAN, SERGI
23. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 24. BECERRA MELLADO, JOSE LUIS
25. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA
26. GIRONA VAZQUEZ, CONCEPCIO
27. MENENDEZ GUILLEM, SANTIAGO

 

ESTUDIANTAT

 28. AGUT TEBÉ, JOAN
29. DIAZ ALCAZAR, BEATRIZ
30. NUÑEZ TORRES, PABLO
31. PASCUAL SOLDEVILA, ERIC
32. PILA ALONSO, ALBERTO
33. TORTRAS FIGUERA, ELOI
34. VACAS FORNS, LUIS

 

COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan executiu i de representació permanet de la Junta de Facultat. El seu funcionament està regulat a pels articles del 18 al 22 del Reglament d'Organització i fncionament de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT

(Actualment en procés de renovació)

MEMBRES NATS

1. ORDÁS JIMÉNEZ, SANTIAGO (President )
2. TORRALBO GAVILÁN, JORDI (Secretari )
3. BARAHONA FUENTES, CLÀUDIA - Vicedegana de Relacions internacionals
4. CASALS TORRENS, PAU - - Vicedegà de Planificació estratègica i Qualitat
5. LEIVA HEVIA, FELI - Cap dels Serveis de Gestió i Suport
6. MARTÍN MALLOFRE, AGUSTÍ - Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
7. MARTÍNEZ GARCÍA, XAVIER - Vicedegà - Cap d'estudis
 

MEMBRES ELECTES
 PERSONAL FUNCIONARI DELS COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

8. ISALGUÉ BUXEDA, ANTONI
9. MACIÀ JOVÉ, RAMÓN
10. MARTÍNEZ DE OSÉS, FRANCESC XAVIER
11. MONTSENY MASIP, EDUARD

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO FUNCIONARI O NO DOCTOR

12. ROMERO LAFUENTE, SERGIO

REPRESENTANTS PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

13. CABEZAS GONZÁLEZ, INMACULADA

REPRESENTANTS ESTUDIANTAT

14. VACAS FORNS, LUIS
15. AGUT TEBÉ, JOAN

 

 EQUIP DIRECTIU

El degà és la màxima autoritat acadèmica de la Facultat de Nàutica de Barcelona, exerceis la representació de la Facultat i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

El degà té l'assistència de l'equip directiu , integrat per:

 

ORDÁS JIMÉNEZ, SANTIAGO – Degà

TORRALBO GAVILAN, JORDI - Secretari Acadèmic
BARAHONA FUENTES, CLAUDIA - Vicedegana de Relacions internacionals
CASALS TORRENS, PAU - Vicedegà de Planificació estratègica i Qualitat
LEIVA HEVIA, FELICIDAD – Cap dels Serveis de Gestió i Suport
MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció
MARTÍNEZ GARCIA, XAVIER – Vicedegà - Cap d'estudis 

ALTRES COMISSIONS

COMISSIÓ DE QUALITAT DELS TÍTOLS DE GRAU

La Comissió de Qualitat del Títols de Grau serà la responsable de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de les titulacions del Centre.

Són membres d'aquesta Comissió

COMISSIÓ D'USUARIS DE BIBLIOTECA (CUB)

Els objectius de la CUB són:

Garantir la coordinació entre les necessitats dels usuaris de la biblioteca (docència, aprenentatge i recerca) i els serveis i continguts que ofereix la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Afavorir la integració de la Biblioteca de l'FNB dins la comunitat (PDI, PAS i estundiantat) de l'FNB.

Són membres d'aquesta comissió

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ CURRICULAR

La Comissió d'Avaluació Curricular efectua l'avaluació curricular a partir dels resultats obtinguts en les assignatures que componen cada bloc curricular.

Són membres d'aquesta comissió

 

Go to top