Horaris de les titulacions

Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23
MATÍ

Q4 - GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL
Crear PDF Obre PDF

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8 - 9
280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

Aula 12
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD1 GTSD2 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
280646
Construcció Naval Obre PDF
De Balle De Dou, Francisco Javier
Leon Arias, Alejandro

280665
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

9 - 10
280647
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Aula 12
280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

Aula 12
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD1 GTSD2 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
280646
Construcció Naval Obre PDF
De Balle De Dou, Francisco Javier
Leon Arias, Alejandro

280665
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

10 - 11
280647
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Aula 12
280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

280666
Equips Navals Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
280646
Construcció Naval Obre PDF
De Balle De Dou, Francisco Javier
Leon Arias, Alejandro

280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

11 - 12
280647
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Aula 12
280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD4 GTSD3 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
280666
Equips Navals Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
280646
Construcció Naval Obre PDF
De Balle De Dou, Francisco Javier
Leon Arias, Alejandro

280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

12 - 13
280638
Anglès Tècnic Marítim Obre PDF
Barahona Fuentes, Claudia
Bordera Perez, Maria Del Carme

Aula 23
280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT1 GSDT2 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
280644
Teoria del Vaixell Obre PDF
Ortigosa Barragán, Inmaculada
Morral Oyamburu, Antoni

280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD4 GTSD3 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
280644
Teoria del Vaixell Obre PDF
Ortigosa Barragán, Inmaculada
Morral Oyamburu, Antoni

280638 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT ERAS GTM )
Anglès Tècnic Marítim Obre PDF
Barahona Fuentes, Claudia
Bordera Perez, Maria Del Carme

280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

Aula 12
280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT5 GSDT6 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
13 - 14
280638
Anglès Tècnic Marítim Obre PDF
Barahona Fuentes, Claudia
Bordera Perez, Maria Del Carme

Aula 23
280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT1 GSDT2 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
280644
Teoria del Vaixell Obre PDF
Ortigosa Barragán, Inmaculada
Morral Oyamburu, Antoni

280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT4 GSDT3 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
280644
Teoria del Vaixell Obre PDF
Ortigosa Barragán, Inmaculada
Morral Oyamburu, Antoni

280638 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT ERAS GTM )
Anglès Tècnic Marítim Obre PDF
Barahona Fuentes, Claudia
Bordera Perez, Maria Del Carme

280645
Mecànica de Fluids Obre PDF
Trubat Casal, Pau
Dolz Ripollés, Montserrat

Aula 12
280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT5 GSDT6 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
14 - 15
280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT7 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
280665 (Pràctiques Laboratori grup: GSDT4 GSDT3 )
Planta Elèctrica del Vaixell Obre PDF
Corcuera Gimeno, Javier
Rodriguez Barraguer, Vicenç
Andres Martinez, Jose Antonio

Lab. Electrònica i Electricitat
Pre-requisit per cursar l’assignatura 280647 (Electrònica Naval), es tenir superada l’assignatura 280641 Electricitat i Electrotècnia. Les pràctiques d’Electrònica Naval es realitzaran al laboratori en grups estables de màxim 10 estudiants. El calendari i horari per a cada grup es publicarà les primeres setmanes del curs. Cal fer totes les pràctiques i aprovar-les per presentar-se a l’examen final.A ser possible, el mateix grup d’estudiantspodria fer les pràctiques de les assignatures Planta Elèctrica i Electrònica Naval el mateix dia. Si no potser en la franja horària donada, potser seria en horari de tarda.
Assignatura 280647, Electrònica naval: Cada alumne realitzarà una pràctica d’Electrònica Naval al laboratori cada 15 dies. L’assistència a les pràctiques és obligatòria i s’han d’aprovar per separat de la teoria. Cada grup pot tenir com a màxim 10 alumnes. Els grups a escollir durant la matrícula seran els següents:
Horaris dels grups:
Grup pràctiques 1 i 2: (dimarts de 8h a 10h)
Grup pràctiques 3 i 4: (dimarts de 11h a 13h)
Grup pràctiques 5 i 6: (dimarts de 15h a 17h)
Grup pràctiques 7 i 8: (dijous de 16h a 18h)
Grup pràctiques 9 i 0: (dijous de 18h a 20h)
(per raons organitzatives i segons resultat de la matrícula, podrien reagrupar-se els grups 1 i 2)
Les pràctiques de l’assignatura 280665, Planta elèctrica del vaixell, s’han de realitzar al laboratori amb una durada de 2 hores cada 15 dies, a escollir durant la matrícula entre els grups de 10 places cadascú:
Grup pràctiques 1 i 2: (dilluns de 12h a 14h)
Grup pràctiques 3 i 4: (dimarts de 13h a 15h)
Grup pràctiques 5 i 6: (divendres de 12h a 14h)
Grup pràctiques 7: (dilluns de 15h a 17h)

Els estudiants que hagin superat la fase inicial del grau en tecnologies Marines hauran de cursar les assignatures 280663 Tecnologia Naval i Mecànica, i 280643 Ciència i Tecnologia dels Materials que corresponen al grau en Enginyeria en Sistemes i tecnologia Naval. Les assignatures 280638 Anglès Tècnic Marítim i 280664 Macànica Aplicada a l’Enginyeria Naval quedaran reconegudes per les assignatures ja superades a la fase .


Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23
TARDA

Q4 - GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL
Crear PDF Obre PDF

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
15 - 16
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD5 GTSD6 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
16 - 17
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD5 GTSD6 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD7 GTSD8 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
17 - 18
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD7 GTSD8 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
18 - 19
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD0 GTSD9 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
19 - 20
280647 (Pràctiques Laboratori grup: GTSD0 GTSD9 )
Electrònica Naval Obre PDF
Torrents Dolz, Josep Maria
Macario Chib, Romà
Mohammadpoor Faskhodi, Mahtab
Castillo Machicado, Juan De Dios

Lab. Electrònica i Electricitat
20 - 21


Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23
MATÍ

Q6 - GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL
Crear PDF Obre PDF

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8 - 9
9 - 10
10 - 11
280672 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT2 GSTN2 )
Càlcul Numèric d'Estructures Navals Obre PDF
Martinez Garcia, Javier
Sierra Hermosid, Pablo Leonel
Otero Gruer, Fermín Enrique

280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT1 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

Lab. Sim. Màquines
280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT3 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

Lab. Sim. Màquines
11 - 12
280672 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT2 GSTN2 )
Càlcul Numèric d'Estructures Navals Obre PDF
Martinez Garcia, Javier
Sierra Hermosid, Pablo Leonel
Otero Gruer, Fermín Enrique

280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT1 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

Lab. Sim. Màquines
280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT3 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

Lab. Sim. Màquines
12 - 13
280672 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT2 GSTN2 )
Càlcul Numèric d'Estructures Navals Obre PDF
Martinez Garcia, Javier
Sierra Hermosid, Pablo Leonel
Otero Gruer, Fermín Enrique

280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT2 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

Lab. Sim. Màquines
280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT4 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

13 - 14
280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT2 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

Lab. Sim. Màquines
280656 (Pràctiques Laboratori grup: GTDT4 )
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, ClaraQuadrimestre PRIMAVERA 2022-23
TARDA

Q6 - GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL
Crear PDF Obre PDF

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
15 - 16
280655
Motors de Combustió Interna Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
Aula 25
280654
Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor Obre PDF
De Melo Rodriguez, German
Picazo Carreño, Alicia

280655
Motors de Combustió Interna Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
Aula 25
280655
Motors de Combustió Interna Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
Aula 25
280671
Materials en la Indústria Naval Obre PDF
Velasquez Correa, Sergio Iván
Aula 24
16 - 17
280655
Motors de Combustió Interna Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
Aula 25
280654
Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor Obre PDF
De Melo Rodriguez, German
Picazo Carreño, Alicia

280655
Motors de Combustió Interna Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
Aula 25
280655
Motors de Combustió Interna Obre PDF
Rodriguez Castillo, Manuel
Aula 25
280671
Materials en la Indústria Naval Obre PDF
Velasquez Correa, Sergio Iván
Aula 24
17 - 18
280654
Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor Obre PDF
De Melo Rodriguez, German
Picazo Carreño, Alicia

Aula 23
280656
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

280672 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT1 GSTN1 )
Càlcul Numèric d'Estructures Navals Obre PDF
Martinez Garcia, Javier
Sierra Hermosid, Pablo Leonel
Otero Gruer, Fermín Enrique

280654
Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor Obre PDF
De Melo Rodriguez, German
Picazo Carreño, Alicia

Aula 25
280671
Materials en la Indústria Naval Obre PDF
Velasquez Correa, Sergio Iván
Aula 24
18 - 19
280654
Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor Obre PDF
De Melo Rodriguez, German
Picazo Carreño, Alicia

Aula 23
280656
Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins Obre PDF
Grau Mur, Ramon
Boren Altes, Clara

280672 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT1 GSTN1 )
Càlcul Numèric d'Estructures Navals Obre PDF
Martinez Garcia, Javier
Sierra Hermosid, Pablo Leonel
Otero Gruer, Fermín Enrique

280654
Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor Obre PDF
De Melo Rodriguez, German
Picazo Carreño, Alicia

Aula 25
19 - 20
280671
Materials en la Indústria Naval Obre PDF
Velasquez Correa, Sergio Iván
Aula 24
280672 (Pràctiques Aula Informàtica grup: DT1 GSTN1 )
Càlcul Numèric d'Estructures Navals Obre PDF
Martinez Garcia, Javier
Sierra Hermosid, Pablo Leonel
Otero Gruer, Fermín Enrique

20 - 21
280671
Materials en la Indústria Naval Obre PDF
Velasquez Correa, Sergio Iván
Aula 24
Les pràctiques de l’assignatura 280656, Operació i manteniment de màquines i sistemes marins, es realitzaran a la sala del simulador de màquines de l’edifici NT3. Els grups de pràctiques tindràn els següents horaris:
Grup pràctiques 1: Dijous de 10 a 12 hores
Grup pràctiques 2: Dijous de 12 a 14h
Grup pràctiques 3: Divendres de 10 a 12 hores
Grup pràctiques 4: Divendres de 12 a 14h
L’assignatura 280672, Càlcul numèric d’estructures navals, s’imparteix a l’aula d’informàtica 2. Aquesta assignatura s’imparteix en un altre grup els dimarts de 10h a 13h. El nombre màxim d’estudiants per grups és de 35. El grup a escollir es farà durant la matrícula:
Grup pràctiques 1: Dimecres de 17h a 20h
Grup pràctiques 2: Dimarts de 10h a 13h
Per matricular aquesta assignatura cal haver superat la unitat 280669 Estructures aplicades a l’enginyeria naval.


Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23
MATÍ

Q8 - GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (Menció 2: Electrotècnia Marina)/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8 - 9
280684 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GTDT )
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

280684
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

9 - 10
280683
Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió Obre PDF
Casals Torrens, Pablo
Bosch Tous, Ricardo

280684 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GTDT )
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

280684
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

10 - 11
280683
Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió Obre PDF
Casals Torrens, Pablo
Bosch Tous, Ricardo

280684 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GTDT )
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

280684
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

11 - 12
280683
Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió Obre PDF
Casals Torrens, Pablo
Bosch Tous, Ricardo

280684 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GTDT )
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

280684
Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell Obre PDF
Aymerich Martinez, Francisco Javier
Fernandez Canti, Rosa M.

12 - 13
280683
Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió Obre PDF
Casals Torrens, Pablo
Bosch Tous, Ricardo

13 - 14
Algunes setmanes es realitzaran pràctiques al laboratori d’alta tensió de l’ETSEIB de les assignatures 280685 (Dilluns), Manteniment i reparació d’equips i sistemes elèctrics del vaixell, i 280683 (Dimarts), Operació i manteniment de sistemes elèctrics d’alta tensió. En aquest cas les pràctiques començaran a les 10h.


Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23
TARDA

Q8 - GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL

HorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
15 - 16
16 - 17
280674
Projectes de Sistemes Navals Obre PDF
Robledano Esteban, Jose Manuel
Pascual Soldevilla, Eric Jose
Murcia González, Juan Carlos

Aula 24
17 - 18
280674
Projectes de Sistemes Navals Obre PDF
Robledano Esteban, Jose Manuel
Pascual Soldevilla, Eric Jose
Murcia González, Juan Carlos

Aula 24
280674
Projectes de Sistemes Navals Obre PDF
Robledano Esteban, Jose Manuel
Pascual Soldevilla, Eric Jose
Murcia González, Juan Carlos

Aula 24
18 - 19
280674
Projectes de Sistemes Navals Obre PDF
Robledano Esteban, Jose Manuel
Pascual Soldevilla, Eric Jose
Murcia González, Juan Carlos

Aula 24
280674
Projectes de Sistemes Navals Obre PDF
Robledano Esteban, Jose Manuel
Pascual Soldevilla, Eric Jose
Murcia González, Juan Carlos

Aula 24
19 - 20
280674
Projectes de Sistemes Navals Obre PDF
Robledano Esteban, Jose Manuel
Pascual Soldevilla, Eric Jose
Murcia González, Juan Carlos

Aula 24
20 - 21
Els estudiants que decideixin cursar la menció 2 en “Electrotècnia Marina” hauran de cursar també les assignatures d’aquesta menció, definides a l’horari de Q8 del Grau en Tecnologies Marines


Go to top