Matrícula

Tanto si eres PAS, como PDI, como estudiante, sabes que puedes colaborar?

Campanya 0,7%

La matrícula és un tràmit imprescindible per poder rebre docència i tenir dret als exàmens de les diferents titulacions que s'ofereixen a l'FNB.

Hi ha dos períodes de matrícula en el curs acadèmic, associats a la docència quadrimestral:

  • Primer període: al juliol - setembre. Matrícula del quadrimestre de tardor (Q1)
  • Segon període: al febrer. Matrícula del quadrimestre de primavera (Q2)

El tipus de matriculació divideix els estudiants en tres col·lectius diferents:


Tràmits posteriors a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula, aquesta és considerada vinculant i per norma general no es podrà modificar. Per això és necessari que cada estudiant programi eficaçment la seva matrícula abans de formalitzar-la.

Tot i això, hi ha un conjunt de tràmits POSTERIORS A LA MATRÍCULA, els quals comporten una modificació de la mateixa i com a tal es concediran de forma excepcional i prèvia sol·licitud.

Les sol·licituds vinculades amb el procés de matrícula posteriors a aquest són:

Go to top