Informació curs actuals titulacions de MÀSTER (Pla 2013)

Els màsters del pla 2013 s'han extingit el curs 17/18. Es pot demanar una convocàtoria extraordinària mitjançant una instància adreçada al Rector de la UPC per tal de poder finalitzar els estudis.

Aules de Docència

Calendari acadèmic 2018-2019

Calendari d'exàmens assignatures obligatòries

Aules d'exàmens

Horaris de Classe Pla 2013

Horaris d'atenció als estudiants

Go to top