Presentació del Degà

En nom de l'estudiantat, personal docent i investigador i personal administratiu i de serveis de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) em plau donar-vos la benvinguda al nostre web.
La nostra Facultat és l’únic centre que ofereix formació en els àmbits de l’enginyeria naval i marina civil (enginyeria nàutica i enginyeria marina) a Catalunya. Tenim com a objectiu principal formar professionals altament qualificats en aquests àmbits, oferint-los una sòlida formació tecnològica i científica per tal que siguin capaços d’adaptar-se als requeriments i als constants canvis del món professional i de la societat.
També estan entre els nostres objectius:
·Formar professionals que treballin amb responsabilitat, solidaritat i compromís amb el medi ambient.
·Oferir una formació d’acord amb les necessitats socials del nostre entorn socioeconòmic, interactuant amb aquest, especialment amb les empreses del sector marítim i naval.
·Garantir que la nostra comunitat (estudiants, PDI i PAS) treballa amb uns valors compartits, on la contribució de tothom és respectada i on existeix un equilibri entre la formació acadèmica dels estudiants, el treball del PDI i PAS i la vida cultural i social a la Facultat.
·Assegurar la millora continuada i la innovació per tal de ser més eficients en els nostres processos acadèmics i de gestió.
En relació als estudis, disposem dels equipaments més moderns en els nostres laboratoris docents i l’estudiantat pot complementar la seva formació mitjançant pràctiques en empreses, institucions del sector i vaixells de la marina mercant, així com realitzar part dels seus estudis en universitats estrangeres.
Tot seguit, us convido a navegar per aquestes pàgines per tal que conegueu la nostra Facultat, i us animo a ajudar-nos a millorar fent-nos arribar els vostres suggeriments, comentaris i opinions.
 

Rebeu una cordial salutació. 

Resto a la vostra disposició.
Santi Ordás Jiménez
Degà
Facultat de Nàutica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
 

Go to top