Programes de mobilitat

Programes de mobilitat

La Facultat de Nàutica de Barcelona té entre els seus objectius fomentar la mobilitat de l’estudiantat per tal que aquest pugui realitzar el seu Projecte de Fi de Grau o Màster, un curs complet o un quadrimestre en una institució estrangera. Per això, la Facultat de Nàutica de Barcelona participa en diversos programes d’intercanvi a diferents universitats. Aquest acords ofereixen als estudiants l’oportunitat de gaudir d’una experiència molt enriquidora tan a nivell acadèmic com personal.

Contacte:

Àrea de Relacions Internacionals
Manel Grifoll
vdg.relacions.internacionals@fnb.upc.edu
Tel. (+34) 93 401 79 38
Fax (+34) 93 401 70 10

Programes de mobilitat

PRESENTACIONS DEL PROGRAMA DEL CURS 2019/20: Aquí teniu un enllaç a la presentació de la sessió informativa de mobilitat 2018, on podeu veure les places disponibles per a cadascuna de les destinacions i també la presentació sobre beques i ajuts del Gabinet de Relacions Internacionals.

Destinacions

Beques (les dades detallades corresponen al curs actual; estimem que pel curs vinent seran iguals o similars).

Go to top