Informació curs actual titulacions de GRAU, MÀSTER i Llicenciatures PLA 2000

Informació i curs actual GRAU i MÀSTER

Informació curs actual GRAU

Informació curs actual MASTER (Pla 2016)

Informació curs actual MASTER (Pla 2013)

Informació curs actuals titulacions de MÀSTER (Pla 2013)

Informació Llicenciatures Pla 2000 (a extingir)

Informació i curs actual Llicenciatures Plans 2000 (a extingir)

El proper 14 de setembre de 2017, finalitza el termini per poder realitzar la lectura del PFC corresponent a les llicenciatures (Pla 2000) de l'FNB. Passat aquest termini,  en cas de que no s’hagin superat tots el crèdits de la titulació,  s'haurà de realitzar l'adaptació a la nova titulació de Màster que actualment s'imparteix a la Facultat  de Nàutica de Barcelona (http://www.fnb.upc.edu/content/masters-universitaris).
Poseu-vos en contacte amb Gestió Acadèmica de la Facultat per a qualsevol consulta addicional que us sigui necessària: http://www.fnb.upc.edu/content/gestio-academica


Normativa pròpia de la UPC

Normativa de la FNB

Tant si ets PAS, com PDI, com estudiant, saps que pots col·laborar?

Campanya 0,7%

Go to top