Informació curs actual titulacions de GRAU, MÀSTER i Llicenciatures PLA 2000

Informació i curs actual GRAU i MÀSTER

Informació curs actual GRAU

Informació curs actual GRAU

icona calendariCalendari acadèmic

 

icon pdf Horaris assignatures obligatòries i optatives curs 2020/2021 QUADRIMESTRE DE TARDOR (format PDF)

 

icon pdfAULES ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES I OPTATIVES (format PDF)

 

 

icona horaris Consulta el teu horari de les assignatures matriculades


 

icona calendariCalendari d'exàmens assignatures obligatòries

 

icona calendari Calendari d'exàmens Reavaluació assignatures obligatòries

 

icona calendari Aules i dies d'exàmens (Obligatòries / Optatives / Sense Docència)

 

icona tutoria RESULTATS AVALUACIÓ CURRICULAR

 

 

 

 

 


icona consultesHoraris d'atenció als estudiants

icona tutoriaPla de Tutories - Fase Inicial: (Grau en nàutica i T. Marítim) (Grau en Tecnologies Marines) (Grau en Enginyeria de Sistemes i T. Naval) (pendent de publicar)

Informació curs actual MASTER (Pla 2016)

Informació Llicenciatures Pla 2000 (a extingir)

Informació i curs actual Llicenciatures Plans 2000 (a extingir)

El proper 14 de setembre de 2017, finalitza el termini per poder realitzar la lectura del PFC corresponent a les llicenciatures (Pla 2000) de l'FNB. Passat aquest termini,  en cas de que no s’hagin superat tots el crèdits de la titulació,  s'haurà de realitzar l'adaptació a la nova titulació de Màster que actualment s'imparteix a la Facultat  de Nàutica de Barcelona (http://www.fnb.upc.edu/content/masters-universitaris).
Poseu-vos en contacte amb Gestió Acadèmica de la Facultat per a qualsevol consulta addicional que us sigui necessària: http://www.fnb.upc.edu/content/gestio-academica


Normativa pròpia de la UPC

Normativa de la FNB

Marxandatge Facultat de Nàutica de Barcelona 2020

Marxandatge FNB 2020

Tant si ets PAS, com PDI, com estudiant, saps que pots col·laborar?

Campanya 0,7%

Carpeta Virtual FNB Intranet FNB E-Secretaria UPC Campus Digital Guia matrícula Graus Simulados beques Borsa treball UPC Bústia incidències  suggeriments i felicitacions Acredita tercera llengua

Go to top