Delegació d'Estudiants FNB

La Delegació d’Estudiants és l’òrgan de coordinació dels representants dels estudiants i estudiantes de grau i màster universitaris dins l’àmbit de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Estem a disposició dels estudiants per resoldre qualsevol dubte o queixa, i els representem tant als diversos òrgans de govern de la Facultat com al Consell d’Estudiants de la UPC. Organitzem activitats al llarg del curs i us atenem al despatx de la Delegació quan ho sol·liciteu.

 

Què fa la delegació?

Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants i estudiantes en tots els àmbits de la vida universitària

Contribuir a l’assoliment de les finalitats de la Universitat

Canalitzar les propostes sorgides de l’estudiantat de la Facultat

Contribuir a l’assessorament de l’estudiantat de la Facultat de Nàutica de Barcelona i vetllar pels seus drets

 

Organització

Coordinació: Judit Carreras

Comunicació: Carla Estivill

Tresoreria i Comissió Permanent al Cde: Pau Mestre

 

On trobar-nos? Ves fins el segon pis i puja les escales un pis més. Ens trobaràs al costat de la sortida al terrat.

 

CdEEl CdE

La Delegació forma part de Consell de l’Estudiantat de la UPC.  Aquest òrgan està integrat per totes les delegacions de tots els centres de la UPC, és l’ens estudiantil que representa tots els estudiants i totes les estudiantes de la UPC, i s’encarrega de la defensa dels drets de l’estudiantat. Actualment participem activament als Plens. Per més informació, consulteu la seva web: https://consellestudiantat.upc.edu/ca/el-cde

 

Contacte

Delegació d'Estudiants FNB

Facultat de Nàutica de Barcelona

93 401 79 44

INSTAGRAM: @delegaciofacultatnauticabcn

delegacioarrobafnb.upc.edu

delegaciofacultatnauticaarrobagmail.com

Go to top