Delegació de l'Estudiantat FNB

 

La Delegació de l'Estudiantat és l’òrgan de coordinació dels representants de tots i totes les estudiants de grau i màster universitaris dins l’àmbit de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Estem a disposició de l'alumnat per resoldre qualsevol dubte o queixa, i representem aquest col·lectiu tant als diversos òrgans de govern de la Facultat com al Consell de l'Estudiantat de la UPC. Organitzem activitats al llarg del curs i us atenem al despatx de la Delegació quan ho sol·liciteu. Si us plau, per la situació expecional, envia'ns un e-mail o contacta amb nosaltres per Xarxes Socials.

 

Què fa la delegació?

Potenciar i canalitzar la participació de l'estudiantat en tots els àmbits de la vida universitària.

Contribuir a l’assoliment de les finalitats de la Universitat.

Canalitzar les propostes sorgides de l’estudiantat de la Facultat.

Contribuir a l’assessorament de l’estudiantat de la Facultat de Nàutica de Barcelona i vetllar pels seus drets.

 

Organització

Secretària i coordinació: Kristina Monsalve (kristina.montsalve@estudiantat.upc.edu)

Comunicació i tresoreria: Omaima Khatib (omaima.khatib@estudiantat.upc.edu)

Delegat de l'estudiantat: Sergi Lucio (sergi.lucio@estudiantat.upc.edu)

 

On trobar-nos? Ves fins el segon pis i puja les escales un pis més. Ens trobaràs al costat de la sortida al terrat.

Participa en la nostra enquesta de qualitat.

 

CdEEl CdE

La Delegació forma part de Consell de l’Estudiantat de la UPC.  Aquest òrgan està integrat per totes les delegacions de tots els centres de la UPC, és l’ens estudiantil que representa tots els estudiants i totes les estudiantes de la UPC, i s’encarrega de la defensa dels drets de l’estudiantat. Actualment participem activament als Plens. Per més informació, consulteu la seva web: https://consellestudiantat.upc.edu/ca/el-cde

 

Contacte

Delegació de l'Estudiantat FNB

Facultat de Nàutica de Barcelona

INSTAGRAM: @delegaciofacultatnauticabcn

delegacio.fnbarrobaupc.edu

delegaciofacultatnauticaarrobagmail.com

Go to top