Futurs estudiants

 

 

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), té com a missió fonamental formar persones altament qualificades en l'àmbit de Marina, Nàutica i Enginyeria Naval perquè puguin exercir, amb solvència tècnica, com a professionals de sector, oferint una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats de la societat, no només mitjançant la transmissió de coneixement sinó propiciant l'opinió crítica i demostrant el seu compromís amb el progrés social, sent un exemple per al seu entorn.

Go to top