Futurs estudiants

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), té com a missió fonamental formar persones altament qualificades en l'àmbit de Marina, Nàutica i Enginyeria Naval per a que puguin exercir, amb solvència tècnica, com a professionals del sector, oferint una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats de la societat, no només mitjançant la transmissió del coneixement sinó propiciant l'opinió crítica i demostrant el seu compromís amb el progrés social, sent un exemple pel seu entorn.

Vine i coneixe'ns

Go to top