CENTRE DE SIMULACIÓ

CENTRE DE SIMULACIÓ

Centre de simulació 

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) arran del seu compromís amb la R+D+i, va engegar el 2008 un Simulador de Maniobra General (SMG) així com un altre Simulador de Posicionament Dinàmic (DP System) d'última generació. El sistema actualment funciona de manera autosuficient, explotant la possibilitat de crear ports, vaixells, i gràcies al simulador poder fer-los interactuar sota qualsevol condició externa (meteorològica) que es defineixi. Dins l'àmbit de recerca marítim-portuari, el sistema cobreix diversos objectius per a diferents grups de treball:

 1. 1. Enginyeria naval: optimització en el disseny de vaixells
 2. 2. Enginyeria portuària: validació de les estructures portuàries i les seves modificacions

 Centre de simulació

Els principals usos d'investigació per als que inicialment està dissenyat el sistema es resumeixen en els següents punts:

 • Simulació del comportament d'un vaixell en un escenari específic
 • Simulació de maniobres concretes de entrada, aproximació, atracada o desatracada
 • Simulació de situacions que puguin implicar més d'un vaixell
 • Valoració de modificacions, tant de entorn (ports), com de maniobra dels vaixells, en funció d'unes forces externes (meteorologia) determinades i assistències exteriors (remolcadors).
 • Simulació per a l'anàlisi i investigación d'incidents o accidents marítims
 • Valoració de modificacions portuàries en funció de la tipologia de vaixells que operen en aquest port
 • Projectes R + D + i
 • Pla d'amarratge en instal·lacions portuàries

 

A més l’FNB disposa d’un simulador de cambra de màquines que combina sistemes de representació en monitors i equips reals de control del vaixell i sala de màquines específiques per als equips i sistemes simulats permetent crear escenaris de treball que possibiliten:

 • Aplicacions directes en l'estudi de la contaminació atmosfèrica pels gasos produïts pels màquines dels vaixells, en compliment i consideració de les exigències mediambientals de l'annex VI del MARPOL, en la reducció de contaminants com els NOx, SOx, CO2, CO, etc.
 • Anàlisi del factor humà aplicat a les guàrdies de mar a la sala de màquines, càrregues de treball i control de l'estrès en situacions d'emergència.
 • Estudis dels consums a velocitats reduïdes en els nous plantejaments de les autopistes del mar (MoS).
Go to top