Els estudis Nàutics entre les titulacions de la UPC amb més taxa d’ocupació a Catalunya i Espanya

Date: 
Jueves, 1 January, 2015 - 12:00

Les titulacions de la Facultat de Nàutica de Barcelona tenen una elevada taxa d'ocupació i un lloc destacat, a nivell estatal i a la UPC, entre les carreres amb major taxa d'ocupació durant l'any 2014, segons estudis realitzats pel  l’AQU de Catalunya [1] i el Ministeri d’Educació [2].

Els estudis de Nàutica estan dins el grup d’estudis que han guanyat ocupació (11,57%), entre el anys 2011 i 2014, i són els únics estudis que han tingut creixement d’ocupació  (1,5%) durant els últims sis anys. [1] Veure gràfics.

Els Llicenciats en Navegació Marítima ocupen el primer lloc entre les universitats espanyoles que ofereixen aquests estudis, amb un 84,6% d'ocupació i es troben entre les cinc primeres titulacions de la UPC amb major taxa d'ocupació.

Els Llicenciats en Màquines Navals ocupen el tercer lloc entre les universitats espanyoles que ofereixen aquests estudis, amb un 50% d'ocupació.
Els estudis de Grau encara no formen part d’aquest estudi, ja que la seva primera promoció tot just s’ha graduat aquest any 2014.

Els Diplomats en Màquines Navals ocupen el segon lloc entre les universitats espanyoles que ofereixen aquests estudis, amb un 77,8% d'ocupació i es troben entre les quinze primeres titulacions de la UPC amb major taxa d'ocupació.

Els Diplomats en Navegació Marítima ocupen el primer lloc entre les universitats espanyoles que ofereixen aquests estudis, amb un 56% d'ocupació.

Els Enginyers Tècnics Navals en Propulsió i Serveis del Vaixell ocupen el segon lloc entre les universitats espanyoles que ofereixen aquests estudis, amb un 70% d'ocupació i es troben entre les deu primeres titulacions de la UPC amb major taxa d'ocupació.

 

 

Variació entre la taxa d’ocupació del 2011 i la del 2014 (sistema públic)

Taxa ocupació 2011-2014

Variació de la taxa d’ocupació durant el període 2008-2014 (sistema públic)

Fonts:
[1] Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014
Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes. 
Fulls 82 a 84 del Estudi 
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
[2] http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/
Go to top