Presentació

“RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA”

  La UPC aposta per la Recerca, com a pilar clau per a la generació de coneixement i la seva valorització tecnològica. La UPC es consolida com la primera Universitat estatal, pel que fa a volum d'activitat de recerca i transferència de tecnologia cap a les Empreses i la converteix en un dels eixos vertebradors del coneixement més potents del sud d'Europa.

 

Algunes dades de recerca UPC

Algunes dades de recerca Durant els últims anys, la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) ha potenciat les seves activitats d'R+D+i i transferència tecnològica a empreses dels sectors nàutic, naval i marítim. L'intercanvi d'experiències entre els diversos departaments del centre (actualment 10 departaments imparteixen docència a l’FNB) ha permès que durant els últims 10 anys s'hagin dut a terme desenes de projectes pluridisciplinars, conjuntament amb més de 100 empreses, organismes i administracions vinculades als sectors referits. Cal destacar a més, la creació el 2008 del Centre d'Investigació Naval i Marítima (CIMNAR), promogut per la Facultat de Nàutica de Barcelona, en col·laboració amb el Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM-UPC) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), sent els seus principals objectius:

  • La promoció i el desenvolupament de projectes de recerca i innovació d'interès industrial en el camp de l'enginyeria naval, oceànica i marítima.
  • El foment i desenvolupament d'activitats de formació i difusió al voltant dels àmbits en què es desenvolupin els diferents treballs.
  • La generació de sinergia entre diferents organismes i empreses, que permetin un millor accés al mercat i un desenvolupament més sostenible del sector naval i marítim.
  • Potenciar la col·laboració amb l’FNB en el desenvolupament d'activitats de formació, investigació i desenvolupament tecnològic.
Go to top