SAIQ - AUDIT

Certificats / Aprovacions

Informació del Centre 

Manual de Qualitat
Manual de Qualitat, Organigrama e Informació general Documentacio PDF

Processos SAIQ

Índex de Processos
280.1.0.1 Definició Política i Objectius de Qualitat
280.1.0.1 Definició Política i Objectius de Qualitat Consulta document
280.1.1 Garantia de Qualitat dels Programes Formatius
280.1.1.1 Garantia de Qualitat del Programes Formatius Consulta document
280.1.2 Gestió i Orientació a l'Estudiant
280.1.2.1 Definició de perfils i de admisió d'estudiantes Consulta document
280.1.2.2 Orientació a l'estudiant i desenvolupament de la ensenyament Consulta document
280.1.2.3 Gestió de la mobilitat de l'estudiant Consulta document
280.1.2.4 Gestió de la orientació Profesional Consulta document
280.1.2.5 Gestió de las pràcticas externes Consulta document
280.1.2.6 Gestió de incidències, reclamacions i suggeriments Consulta document
280.1.3 PDI/PAS
280.1.3.1 Definició de polítiques de PDI i PAS Consulta document
280.1.3.2 Captació i selecció de PDI i PAS Consulta document
280.1.3.3 Formació del PDI i PAS Consulta document
280.1.3.4 Evaluació, promoció i reconocneixement del PDI i PAS Consulta document
280.1.4 Gestió de recursos i serveis
280.1.4.1 Gestió dels recursos materials Consulta document
280.1.4.2 Gestió dels serveis Consulta document
280.1.5 Anàlisi dels resultats
280.1.5.1 Anàlisis dels resultats Consulta document
280.1.6 Publicació de informació sobre titulacions
280.1.6.1 Publicació de informació sobre titulacions Consulta document

Procediments SAIQ

Go to top