Videos promocionals FNB

A Marc Girona, estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el mou reduir la contaminació provocada pels vaixells. I a tu, què et mou? #laUPCemMOU #grausUPC

Video presentació de la Facultat de Nàutica de Barcelona


Mira perquè la nostra estudianta Anna Lamas va escollir el Grau en Tecnologías Marines

Go to top