MATRÍCULA GRAUS - ESTUDIANTAT NOU ACCÈS (S'estan actualitzant les dades del curs 22/23, encara no es definitiu)

ESTUDIANTAT ADMÈS PER PREINSCRIPCIÓ

La via d'accés més comuna en els nostres graus es la preinscripció universitària. Les dates per realitzar-la es del 7 de juny a l'1 de juliol de 2022 (ambdós inclosos), t'has de registrar al portal d'accés a la universitat i triar les teves opcions.

1 - Llistats d’admesos per Preinscripció

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS BECA MEC CURS 22/23 Del 30 de març de 2022 fins al 16 de maig de 2022
 
GRAUS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
Assignació en 1a. preferència TITULACIÓ DATA MATRÍCULA

Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)
Llista assignació en 1a preferència

15 de juliol de 2022
Grau en Tecnologies Marines (GTM)
Llista assignació en 1a preferència
18 de juliol de 2022
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN)  
Llista assignació en 1a preferència
19 de juliol de 2022

Reclamacions, assignació definitiva i incidències dels dies anteriors

Llistat assignació GTM

Llistat assignació GNTM

Llistat assignació GESTN

20 de juliol de 2022
Segona assignació

Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)
Llista 2a assignació

26 de juliol de 2022
Grau en Tecnologies Marines (GTM)
Llista 2a assignació
27 de juliol de 2022

Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN)
Llista 2a assignació

27 de juliol de 2022
Incidències dels dies anteriors 28 de juliol de 2022
Reclamacions segona assignació i 1a. reassignació

GNTM, GTM i GESTN

LLISTAT Reclamacions segona assignació i 1a. reassignació

5  de setembre de 2022
2a. reassignació de juny GNTM, GTM i GESTN 13 de setembre de 2022
3a. reassignació de juny GNTM, GTM i GESTN 19 de setembre de 2022
4a. reassignació de juny GNTM, GTM i GESTN 27 de setembre de 2022
Persones assignades en la convocatòria de setembre GNTM, GTM i GESTN 28 de setembre de 2022
       

Per a consultes sobres les assignacions    Accesnet

Els llistats es publicaran uns dies previs a la matrícula

2 - Missatge d’admissió UPC

Un cop assignat rebràs un missatge d'admissió de la UPC

Guia de matrícula per a l'estudiantat de nou ingrés

3- Registra’t abans de la matrícula

A partir del moment en què rebis el missatge de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC. El nom d’usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-les, si cal, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

Has de de fer-ho abans de matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que vas fer servir per al procés de preinscripció (Accesnet).

ACTIVA EL TEU COMPTE

4 - Credencials UPC (usuari i contrasenya)

Un cop activat el compte, rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d'usuari i contrasenya.
 

5 - Accedeix a l'e-Secretaria

Una vegada activat el compte, ja podràs accedir a la teva e-Secretaria  que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària. Les credencials d'usuari i contrasenya també et serviran per accedir a la resta d'intranets docents i de serveis de la UPC.
 

6 - Valida i completa les teves dades a l'e-Secretaria

Quan s'habilita l'automatrícula, per poder matricular-te, hauràs d'acceptar prèviament el compromís d'integritat acadèmica.

Revisa i modifica les teves dades personals.

Modifica, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.

Autoritza l'ús de les teves dades (RGPD), aquest pas és imprescindible per activar la teva e-Secretaria.

Autoritza la domiciliacio dels pagaments, si optes per aquesta modalitat hauràs de pujar l'ordre SEPA signada ,electrònicament o manualment, pel titular del compte i l'estudiant en cas que no sigui el titular del compte.

Pujar-hi la teva foto per tramitar el teu carnet UPC.

7 - Documentació de matrícula

Document d'identitat:

  • Si tens nacionalitat espanyola la matrícula s'ha de fer amb el DNI. El número de document ja consta al nostre sistema perquè l'has d'haver utilitzat per a la preinscripció universitària.
  • Si tens nacionalitat estrangera, puja a l'e-Secretaria > Entrada de documentació, passaport o NIE. Si tens nacionalitat extracomunitària però tens un NIE de resident, és molt important que realitzis aquest tràmit abans de la matrícula i sempre abans del 16 de setembre perquè se't pugui aplicar el preu d'estudiant comunitari. Si no és el cas, podràs pujar-lo fins el 7 d'octubre.
  • Tots aquests documents han d'estar vigents en el moment de la matrícula.

Documentació segons via d'accès:

  • Estudiantat amb estudis universitaris iniciats, procedent de PAU, CFGS, FP2 o assimilats : trasllat d’expedient o simultaneïtat d’estudis haurà de pujar a l'e-Secretaria > Entrada de documentació el comprovant de pagament de la taxa de trasllat. (En el cas de trasllat o simultaneïtat intern a la UPC, no cal portar cap document, però cal realitzar el tràmit en el centre d'origen de sol·licitud de trasllat).
  • Estudiantat que vulgui sol·licitar la convalidació d'un Cicle formatiu de Grau Superior a Grau Universitari ens haurà de fer arribar escanejat a l'adreça mail gestio.academica.fnb@upc.edu el títol o la sol·licitud del títol del Cicle formatiu cursat .
  • Estudiantat amb titulació universitària haurà de fer arribar escanejat a l'adreça mail gestio.academica.fnb@upc.edu el títol o resguard de sol·licitud de títol que ho acrediti. Cal tenir en compte que s'aplica un recàrrec al preu del crèdit per segona titulació.
  • Altres vies d'accés: en principi no cal aportar documents. Posteriorment es farà una revisió dels diferents casos i, si cal, es sol·licitarà documentació complementària.

Documentació acreditativa de descomptes o gratuïta:

Si compleixes algunes de les situacions que donen lloc a deducción o gratuïtat (apartat Reduccions de matrícula) i no els teniu aplicats a e-Secretaria >Matrícula> Condicions Matrícula, puja la documentació acreditativa a tal efecte, per la teva e-Secretaria > Entrada de documentació  EXCEPTE excepte els de víctima d'actes terroristes i víctima de violència de gènere que s'haurà de presentar presencialment a Secretaria Acadèmica de la FNB.

És important que si en el moment de fer la matrícula no consta el descompte a aplicar hauries de posar la forma de pagament per entitat financera i no fer el pagament fins que no t'hagis posat en contacte amb la Secretaria Acadèmica, com més aviat millor, per aclarir la situació .

8 - Què has de saber abans de matricular-te

Es important saber com funciona la matrícula segons les assignacions ja que si no et matricules quan toca pots perdre la plaça.

La  matrícula a la FNB és quadrimestral. El quadrimestre de tardor es matrícula al mes de juliol/setembre segons la data d'accés. El quadrimestre de primavera es matricula al mes de febrer. Hauràs de consultar el calendari de tràmits per saber les dates de matrícula.

Si no pots començar els estudis durant el quadrimestre de tardor, i no vols perdre la plaça, hauràs de demanar una reserva de plaça, el dia assignat per matricular-te, per poder començar el quadrimestre de primavera. (Té una taxa associada de 90 euros).

Un cop matriculat/ada només s'autoritza la renúncia per una sola vegada i no s'autoritza la devolució de preus públics tret de casos excepcionals (malatia greu o accident greu)

Si tens dubtes en referència als crèdits a matricular, forma de pagament, descomptes a aplicar, etc. et recomanem que matriculis el mínim i possis de forma de pagament: entitat financera i no facis el pagament fins a contactar amb la Secretaria Acadèmica per aclarir els teus dubtes. Un cop resolts els dubtes et podem modificar la forma de pagament.

Hi ha un període per fer variacions a la matrícula de manera justificada (consultar calendari de tràmits). Les sol·licituds de variacions de matrícula es fan a l'apartat instàncies de la teva e-secretaria. Posteriorment hi ha un període de modificació de matrícula de manera justificada (consultar calendari de tràmits) però cal tenir en compte que té una taxa associada i que en cas de donar de baixa alguna assignatura no tens dret a la devolució de preus públics.

Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

9 - Informació Acadèmica per la matrícula

Presentació de la FNB: pendent de concretar data - setembre pels alumnes de GNTM, GTM i GESTN.  

10 - Dia i hora de matrícula (no presencial)

En funció de la teva assignació (dates indicades al inici de la pàgina), se t'adjudicarà una hora a partir de la qual podràs matricular-te i fins a les 14:00, a través de la e-secretaria. Pots consultar en l'apartat de matrícula del calendari de tràmits les dates de matrícula segons l'assignació de preinscripció.

Donarem suport durant la matriculació a través de Google Meet.

11 - Carnet UPC

El carnet UPC t’acredita com a estudiant de la UPC i et dóna accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions deportives, edificis, etc.

Un cop hagis pujat la foto a l’e-Secretaria, el carnet el rebràs al ‘domicili curs’ o, si no conté informació, al ‘domicili familiar’ en 15 dies aproximadament.

12 - Inici de les classes

12 de setembre de 2022  

13 - Carpeta UPC

A partir de dilluns 12 de setembre podeu passar a recollir-la per Consergeria en els horaris següents:

  • MATINS: de 9h a 13h
  • TARDES: de 15h a 19h
Go to top