Ampliació de crèdits

Desprès de la matrícula de cada quadrimestre, de forma excepcional, es poden demanar ampliació de crèdits del total dels autoritzats a cada titulació.

Dirigit a

Tots els estudiants de la Facultat

Documentació

Instància justificada per e-Secretaria els estudiants matriculats aquest curs   

Terminis

Els determinats pel centre, abans dels períodes de matrícula

Veure el Calendari Tràmits Administratius a l'apartat Modificació de Matrícula

 

Go to top