Cursos Pràctics per estudiants de l'FNB

Cursos Pràctics per estudiants de l'FNB

Requisits per obtenir els certificats dels cursos d'especialitat marítima

Formació bàsica: Pràctiques contraincendis

Formació Bàsica: Pràctiques Contraincendis

FORMACIÓ BÀSICA: PRÀCTIQUES CONTRAINCENDIS
Codi: FBPC
Número d'hores: 7
Número de places: 20
Preu: 127,25 €
Dates del curs:
 
26 d' abril de 2019
 
Horari del curs: De 09:00 a 15:00
Lloc: Camp de foc. FAST PARC MOTOR. N-IIa Km. 560 (Castellolí).
Lloc de trobada: SORTIDA AMB BUS. 08:00 hores al hall de la Facultat de Nàutica. Es requereix màxima puntualitat. Es recomana portar dinar.
Informació adicional: Es recomana portar dinar. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

IMPORTANT: Al formalitzar la matrícula s'haurà d'indicar si el trasllat al camp de foc es realitzarà amb transport privat o amb el bus de la FNB.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Formació bàsica: Pràctiques de supervivència

Formació Bàsica: Pràctiques de Supervivència

FORMACIÓ BÀSICA: PRÀCTIQUES DE SUPERVIVÈNCIA
Codi: FBPS
Número d'hores: 12
Número de places: 20
Preu: 117,07 €
Dates del curs:
 
3 i 4 de maig de 2019
 
Horari del curs:
Dia 1: De 16:00 a 21:00. Aula 25
Dia 2: De 10:00 a 15:00. Pàrquing FNB. Es trobaran amb el professor allà per anar a l'espai NT2
Informació adicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua, qui disposi de neoprè el pot portar. Qui no en tingui, la Facultat n'hi facilitarà un. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.
 
Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Avançat en lluita contraincendis: Pràtiques contraincendis

Avançat en Lluita Contraincendis: Pràctiques Contraincendis

AVANÇAT EN LLUITA CONTRAINCENDIS: PRÀCTIQUES CONTRAINCENDIS
Codi: ALC
Número d'hores: 12
Número de places: 20
Preu: 183,24 €
Dates del curs:
 
10 i 11 de Maig de 2019
 
Horari del curs: De 9:00 a 15:00 (els 2 dies).
Lloc: Camp de foc. FAST PARC MOTOR. N-IIa Km. 560 (Castellolí).
Lloc de trobada: SORTIDA AMB BUS. 08:00 hores al hall de la Facultat de Nàutica. Es requereix màxima puntualitat. Es recomana portar dinar.
Informació adicional: Es recomana portar dinar. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

IMPORTANT: Al formalitzar la matrícula s'haurà d'indicar si el trasllat al camp de foc es realitzarà amb transport privat o amb el bus de la FNB.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: TENIR EXPEDIT EL CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA
Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques, saber nedar i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Pràctiques Embarcacions de supervivencia i Bots de rescat no ràpids

Pràctiques Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids

EMBARCACIONS DE SUPERVIVÈNCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS
Codi: ESBRNR
Número d'hores: 12
Número de places: 15
Preu: 173,06 €
Dates del curs:
 
17 i 18 de Maig de 2019
 
Horari del curs:
DIA 1: De 16:00 a 21:00 Aula 22 FNB
DIA 2: De 10:00 a 15:00. Pàrquing FNB. Es trobaran amb el professor allà per anar a l'espai NT2
Lloc: Espai NT2
Informació adicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua, qui disposi de neoprè el pot portar. Qui no en tingui, la Facultat n'hi facilitarà un. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.
 
Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: TENIR EXPEDIT EL CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA
Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

Pràctiques Bots de rescat ràpids

Pràctiques Bots de Rescat Ràpids

BOTS DE RESCAT RÀPIDS
Codi: BRR
Número d'hores: 6
Número de places: 10
Preu: 152,70 €
Dates del curs:
 
25 de Maig de 2019
 
Horari: De 10:00 a 17:00
Lloc de trobada: Pàrquing FNB. Es requereix màxima puntualitat.
Informació adicional: Per poder fer les pràctiques a l'aigua, qui disposi de neoprè el pot portar. Qui no en tingui, la Facultat n'hi facilitarà un. El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 6 estudiants inscrits. El curs es podria posposar per causes meteorològiques adverses.

 

Només es realitzarà l'abonament del preu de la matrícula per causes majors justificades documentalment (indicats en el punt 2.10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de la FNB) i sempre i quan es sol·liciti abans de la data de realització del curs.
Requisits per obtenir el certificat: TENIR EXPEDIT EL CERTIFICAT D'EMBARCACIONS DE SUPERVIVÈNCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS
Requisits establerts a la Guia Docent de la FNB, tenir superada la fase inicial dels graus (BC1). L'assistència ha de superar el 80% de les hores de pràctiques i superar l'examen de control. El certificat es podrà recollir previ pagament de les taxes establertes pel centre (en acord amb els preus establerts per la universitat), una vegada finalitzada l'avaluació curricular.

IMPORTANT: MATRÍCULA ON-LINE

Us informem que per realitzar la preinscripció heu d'accedir a l'aplicatiu que hi ha a la intranet de l'FNB --> "Preinscripció cursos pràctics d'especialitat marítima" ( accés a la preinscripció ), en la qual podreu preinscriure i matricular els cursos pràctics d'especialitat que organitza l'FNB. Per accedir us heu d'autenticar amb el mateix usuari i clau que feu servir per Atenea.

El procediment que heu de seguir, és el següent:

1) PREINSCRIPCIÓ AL CURS: El període de preinscripció estarà obert del 17 de desembre de 2018 al 9 de gener de 2019, ambdós inclosos. Només us podreu preinscriure al curs si compliu els requisits establerts a cada curs, publicats a l'Aula Professional FNB (+ info).

Cada vegada que us hàgiu preinscrit a un curs, rebreu un e-mail de confirmació de la sol·licitud.

2) ACCEPTACIÓ PROVISIONALEl dia 10 de gener de 2019 es realitzarà la selecció,  en la qual tindran prioritat els estudiants que els restin menys crèdits per finalitzar la titulació. En el cas que no hagueu estat seleccionats, passareu a una Llista d'espera per a una nova edició del curs, que s'obrirà només en el cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants, i de la qual us informarem.

En ambdós casos, tant d'acceptació provisional com si esteu a la llista d'espera, rebreu un e-mail de l'estat de la vostra sol·licitud.

3) PAGAMENT DEL CURS ACCEPTAT:  Rebreu un mail durant el mateix dia 10 de gener de 2019 amb instruccions per realitzar el pagament del total dels cursos admesos provisionalment. El termini per realitzar el pagament en aquesta convocatòria finalitzarà el dia 16 de gener de 2019. No es considerarà formalitzada la matrícula fins l'entrega del resguard de pagament a la Secretaria de l'FNB o mitjançant l'aplicació online, abans d'aquesta data.

Requisists per obtenir els certificats dels cursos d'especialitat.(+info: Consulteu apartat Certificats d'especialitat marítima)

Des de l'FNB us recomanem a tramitar i expedir els certificats d'especialitats durant el període en que sou estudiants de l'FNB. Aquest cursos d'especialitat seran obligatoris  per exercir la vostra activitat professional als vaixells. Recordeu que la tramitació es fa a Gestió Acadèmica de la Facultat.

Recordeu que, un cop finalitzats els cursos pràctics que es realitzen al FEBRER i al MAIG, per poder demanar els certificats a Gestió Acadèmica, cal que s'hagi tancat l'avaluació curricular. A nivell orientatiu, les avaluacions curriculars són:

  • Semestre de Tardor (1a quinzena de febrer)
  • Semestre de Primavera (1a quinzena de juliol)

És important que els certificats d'especialitats que es lliuren a l'FNB siguin validats i canviats pels certificats oficials de la DGMM a les Capitaníes Marítimes:

Documentació necessària per tramitar els certificats a Capitania Marítima:

  • Sol·licitud normalitzada. Aquest document es por omplir des de l’ordinador. En cas contrari, imprimir i omplir a mà en lletres MAJÚSCULES
  • Pagament de taxes (any 2018: 5,33 €- per anys posteriors consultar taxes aprovades).
  • Fotocòpia del certificat emès per la Facultat.
  • Una fotocòpia del DNI.

Informació addicional per sol·licitar el certificat d’especialitat a la DGMM:

  1. En aquest document, omplir les dades en MAJÚSCULES al quadre INTERESADO. Seguidament, a l’apartat SOLICITA, marcar amb una X la EXPEDICIÓN a la columna CERTIFICADO ESPECIALIDAD.

        2. Al quadre DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD, marcar amb una X els següents apartats:

  • Resguardo de ingreso de las tasas, modelo 790, código 028.
  • Copia de DNI, pasaporte o NIE en vigor.
  • Para los Certificados de Especialidad: copia de certificado expedido por el centro homologado de formación que impartió el curso.

       3. A l’últim apartat VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y FIRMA, marcar amb una X per recollir el certificat on correspongui, posar data, imprimir i signar.

Go to top