Servei de reprografia i impressió multifunció

IMPRESSIÓ MÒBIL

La UPC ha adjudicat els serveis d'impressió (característiques del servei ), inclosos copiat i digitalització, a l'empresa  Canon España S.A.

Les màquines multifunció que s'han posat en marxa a l'àmbit de Nàutica son:

 • Edifici NT1, planta 0 - Vestíbul
 • Edifici NT1, planta 0 - Despatx Gestió Acadèmica i Econòmica

Característiques generals del servei:

Les màquines són copiadores Canon, compatibles amb paper A4 i A3, i que poden imprimir en blanc i negre, i en color. També disposen d'alimentació manual, de càrrega de documents automàtica (per escanejar molts fulls) i de dúplex per imprimir a doble cara.

Tots els equips que formen el servei global estan connectades al mateix sistema, això permet recollir la vostra impressió o escanejar des de qualsevol màquina del sistema en tota la UPC. De la mateixa manera, qualsevol usuari de la UPC pot venir a imprimir a la màquina de l'edifici.

El servei inclou el paper, els consumibles i el manteniment (els tècnics de l'empresa canviaran els tòners, carregaran papers i en cas d'avaria enviaran un tècnic). La mateixa màquina ho notifica a l'empresa.

En els cas d'estudiants, la recàrrega de saldos es podrà fer al Centre de reprografia o seguint aquestes indicacions per la recàrrega online (accés a la passarel·la de pagament amb codi QR)

Funcionalitats del servei:

 • Escanejar a un pendrive que connectem directament a la màquina.
 • Escanejar a una adreça de correu electrònic.
 • Fotocopiar un document.
 • Imprimir un document des d'un pendrive.
 • Imprimir un document enviant-lo a una adreça de correu electrònic.

Accés al servei:

Imprimir des de l'ordinador:

S'ha implementat una única cua d'impressió per a tota la UPC on s'envien els treballs (repro-canon on meadow.repro-canon.upc.edu). Un cop enviats, hem d'anar a la màquina, validar-nos amb el carnet de la UPC (o amb les nostres credencials de la UPC) i seleccionar el document de la nostra cua que volem imprimir.

Les impressions s'envien des de les aules informàtiques, i es recullen a la impressora ubicada al vestíbul (planta 0). L'estudiant serà l'encarregat d'enviar i imprimir físicament els documents a la impressora un cop enviats des dels PC's de les aules informàtiques.

Escanejar i enviar els documents escanejats a:

 • una adreça de correu electrònic: Llegir i Enviar -> Enviar-me
 • un pendrive: Llegir i Desar -> Dispositiu de memòria

Preus del servei de reprografia de Canon per al personal de la UPC:

 • Còpia/Impressió blanc i negre en equip multifunció i centre de reprografia, en format DIN-A4, amb paper de 80gsm i a doble cara: 0,037€ + IVA (cadascuna de les cares).
 • Còpia/Impressió blanc i negre en equip multifunció i centre de reprografia, en format DIN-A4, amb paper de 80gsm, a una cara: 0,041€ + IVA.
 • Còpia/impressió color en equip multifunció i centre de reprografia, en format DIN-A4, amb paper de 80gsm: 0,09€ + IVA.
 • Pel que fa als escàners, no tenen cap cost.

Preguntes més freqüents:

 1. Què passa si no vaig a la impressora a recollir el treball enviat ? El sistema funciona amb una modalitat d'impressió segura i retinguda. Això vol dir que passades 24 hores de l'enviament, si ningú no ha recollit el treball, aquest s'esborra de la cua.
 2. Què passa si no tinc el carnet UPC en el moment d'anar a la impressora a recollir el treball enviat? Pots autenticar-te a l'equip amb el username/password de la UPC
 3. Puc imprimir des d'un compte d'usuari genèric ? No, no és possible la impressió des de comptes d'usuaris genèrics (becari, etc) o comptes de càrrecs.
 4. IMPRESSIÓ VIA MÒBIL: Es pot imprimir en mobilitat (des d'un dispositiu mòbil, ...) ? Si, es pot enviar un document PDF a imprimir tant sols enviant un correu a repromobil.canon@upc.edu des del vostre compte de correu UPC amb el document annexat. 
 5. IMPRESSIÓ VIA WEB: Es pot imprimir des de la web https://reprocanon.upc.edu/ig amb el vostre compte de la UPC (Aquet servei nomes permeten l'enviament de fitxers en format PDF.). Aques es el Procediment per l'enviament de treballs d'impressió Internet Gateway v1.1

Incidències

Per avaries, consumibles (inclòs paper i tòner) i serveis prestats de Canon.

Horari d'atenció als usuaris:
de dilluns a divendres laborables, de 10 a 17 h ininterrompudament.

reprocanon.cn@upc.edu
Telèfon 93.401.79.66

Enllaços relacionats

Go to top