Servei de reprografia i impressió multifunció

INSTRUCCIONS PROVISIONALS PER IMPRIMIR

1. IMPRESSIÓ DES DE PC (fitxers pdf)

1.1. Accedir al portal: https://reprografia.upc.edu
Aquest portal només és accessible des d'Internet utilitzant la VPN corporativa (UPClink ). Des de la xarxa UPC es podrà accedir.
1.2. Introduir les credencials: Nom d’usuari i la contrasenya de la Intranet de la UPC.


(Format d’usuari: nom.cognom (sense@upc.edu)
1.3. Una vegada s’ha accedit al menú del Portal d’usuari, “Impressió Web” i “Enviar treball”.


1.4. Seleccionar “Pujar documents”.


1.5. Afegir el fitxer des del PC (només permet fitxers amb extensió pdf) i prémer “Carregar i completar”.


1.6. Identificar-se a l’equip multifunció (targeta UPC o introduint les credencials de la Intranet) i “Allliberar impressió”.


La impressió per defecte és en color i a una cara. En cas necessari, l’usuari abans d’alliberar el treball en l’equip multifunció, pot canviar les preferències a escala de grisos (blanc i negre) i a doble cara.

2. IMPRESSIÓ DES DE PENDRIVE (fitxers amb extensió pdf, jpeg o tiff)

2.1. Insertar en pendrive a l’equip multifunció.


2.2. Identificar-se (targeta UPC o usuari i contrasenya de la Intranet) i accedir a “Funcions del dispositiu”.