Certificació acadèmica personal

En aquest tipus de certificació consta l’expedient acadèmic de l’estudiant, amb les notes (numèriques i/o descriptives) dels estudis cursats i es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Dirigit a:

A tots els estudiants que hagin realitzat estudis al centre

Documentació 

Sol·licitud de la Certificació Acadèmica Personal

 

Pagament de la taxa per certificacions

Terminis

En qualsevol període lectiu del curs

 

Go to top