Complements de Formació

Els estudiants titulats a  l’Enginyeria Tècnica Naval i estan matriculats al 2n cicle de la Llicenciatura en Màquines Navals, han de cursar un nombre de crèdits de determinades matèries per completar la seva formació.

Dirigit a

Titulats Enginyers Tècnics Navals en Propulsió i Serveis del Vaixell

Documentació

  • Sol·licitud de complements de formació. Models per:
    • Estudiants matriculats aquest curs. a través de e-Secretaria

Terminis

Abans de la matrícula

Quadrimestre de tardor: Juny/Juliol
Quadrimestre de primavera: Gener/ Febrer

Go to top