Mobilitat internacional

A partir del curs 2014/2015 s'engega el nou programa Erasmus+ per fomentar la mobilitat dels estudiants ja sigui per a la realització d'estudis com de pràctiques en empresa. El programa Erasmus+ inclou un ampli ventall de mesures dissenyades a donar suport a les activitats europees de les institucions d'ensenyament superior i promoure la mobilitat i l'intercanvi del seu personal docent i dels seus estudiants. Dins el nou programa Erasmus+, els estudiants podran fer 12 mesos de mobilitat al llarg de cada cicle (grau, màster i doctorat) i a aquest màxim de 12 mesos se li han de descomptar dels ja gaudits als antics programes del PAP 2007-2013: Erasmus Estudis (SMS) i Erasmus Pràctiques (SMP).

Per saber-ne més de la mobilitat per estudis o per pràctiques podeu adreçar-vos a la pàgina del Servei de Gestió Acadèmica:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_20-21

Sol·licitud d'una plaça de mobilitat per al curs 2021/22

El procediment s’inicia amb la reunió informativa que es realitzarà durant el mes de febrer. La data d’aquesta reunió es publicarà a la web i també es difondrà a través de cartells i del correu electrònic.Aquest curs acadèmic la reunió està prevista el 17 de febrer de 2021 a les 12:00 a la Sala d'Actes (sessió virtual).

Dins dels programes d'intercanvi tens dues opcions:

· cursar assignatures (en aquest cas hauràs d'omplir un quadre de convalidacions o preacord acadèmic on especificaràs les assignatures que vols fer a la universitat de destí i per quines vols que se't convalidin a la teva tornada a l'FNB. Això es podrà fer amb l'ajut del Cap d'Estudis o dels coordinadors de les diferents titulacions.

· És fonamental que hi hagi signat un acord bilateral entre la universitat de destí i l'FNB per tal de poder realitzar l'intercanvi. Consulteu la taula On Marxar descrita més avall.

La sol•licitud de la plaça l'has de fer a través de l'E-SECRETARIA entre el 1 i el 5 de març de 2021.
Un cop feta la teva sol·licitud a través de l'E-SECRETARIA, hauràs de portar a Gestió Acadèmica de l'FNB la següent documentació:

·  Certificat acreditatiu de tercera llengua
· Carta de motivació

L'adjudicació de places es farà a partir de l'expedient acadèmic i el nombre de crèdits superats. En cas d'empat per una destinació també es considerarà el grau de coneixement de la llengua del país de destinació i la carta de motivació.
Les sol•licituds s’hauran de presentar dins del periode establert.

Assignació d'una plaça.

Un cop adjudicades les places rebràs un mail on se't comunicarà quina plaça se t'ha concedit. L'adjudicació de places es publicarà com a molt tard el 19 de març de 2021 a la e-secretaria de cada persona sol.licitant. PLACES 2021-22 JA CONCEDIDES

· En aquest moment hauràs de decidir si acceptes la plaça i continues endavant amb el procès o si la rebutges amb lo qual s'adjudicaria a un altre estudiant. El període d'acceptació de places s'inicia el dia 19 de març i romandrà obert fins al 24 de març de 2021.
· Un cop tinguem la llista definitiva d'estudiants que han acceptat les diferents places, enviarem a la universitat de destí quins són els estudiants seleccionats.
· Les universitats de destí us informaran sobre quina és la documentació que heu d'enviar (application form) i us donaran informació útil per la vostra estada. Cal enviar a la universitat de destí la informació requerida el més aviat possible. Un cop hagis enviat l'application form, la Universitat de destí t'informarà sobre si estàs o no acceptat. 
· Amb aquesta informació es podrà generar la documentació que t'acreditarà a l'estranger com a estudiant d'intercanvi.
· També hauràs de tramitar les diferents sol·licituds d'ajuts en els terminis corresponents i entregar la informació requerida per la universitat.
· Finalment, abans de marxar, hauràs de matricular obligatòriament a l'FNB els crèdits que faràs a l'estranger (els que figuren en el preacord acadèmic). 

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA: En línia amb les directrius dels organismes que convoquen ajudes per a la mobilitat, i amb l'objectiu de garantir una cobertura adequada en cas d'accident o emergència, la matrícula en mobilitat UPC outgoing 2020-2021 incorpora la subscripció obligatòria d'una pòlissa d'assegurança per tots els estudiants amb una mobilitat internacional. Tobaràs els detalls a continuació:

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-de...

Si ja tens contractada una assegurança equivalent, caldrà pujar la còpia del certificat de cobertures a la teva e-secretaria (quan la mobilitat ja esytigui donada d'alta), per tal que la validem i que així no se't cobri un altre cop quan formalitzis la teva matrícula UPC com a estudiant de mobilitat.

 

Quan arribis a la Universitat de destí.

Envia'ns un mail amb una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte per si t'hem de comentar alguna cosa.
També ens hauràs d'enviar el learning agreement signat pel coordinador Erasmus de la universitat de destí. Ens el pots fer arribar per correu electrònic a l'adreça de contacte.

Quan acabis la teva estada.

Hauràs de lliurar a Gestió Acadèmica de l'FNB:

- Un certificat acadèmic dels resultats obtinguts a la institució de destí
- Un certificat que reflexi les dates de l'estada. Aquest certificat no ha d'estar esmenat ni pot haver estat expedit amb una data anterior a la definalització de l'estada (en tindreu un model disponible a la e-secretaria).
- Qualsevol modificació del Learning Agreement

També haureu de:

- Fer el Qüestionari UE en línia. Uns dies abans de finalitzar l'estada rebreu un correu amb un enllaç personalitzat al qüestionari. El fet de no fer el Qüestionari UE implicarà la devolució de l'ajut percebut
- Fer el test final de coneixement de llengües
 

On marxar.

Aquí teniu una llista de les universitats amb les que tenim signats acords actualment. A la taula també podeu veure quines són les titulacions que imparteixen i teniu l’enllaç que us porta a la seva pàgina principal.

Taula de destinacions

 

 

Go to top