Mobilitat internacional

A partir del curs 2014/2015 s'engega el nou programa Erasmus+ per fomentar la mobilitat dels estudiants ja sigui per a la realització d'estudis com de pràctiques en empresa. El programa Erasmus+ inclou un ampli ventall de mesures dissenyades a donar suport a les activitats europees de les institucions d'ensenyament superior i promoure la mobilitat i l'intercanvi del seu personal docent i dels seus estudiants. Dins el nou programa Erasmus+, els estudiants podran fer 12 mesos de mobilitat al llarg de cada cicle (grau, màster i doctorat) i a aquest màxim de 12 mesos se li han de descomptar dels ja gaudits als antics programes del PAP 2007-2013: Erasmus Estudis (SMS) i Erasmus Pràctiques (SMP).

Per saber-ne més de la mobilitat per estudis o per pràctiques podeu adreçar-vos a la pàgina del Gabinet de RRII de la UPC:

https://www.upc.edu/sri/ca/mobilitat/mobilitat-estudiants

Sobre les beques, la informació es troba al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

Sol·licitud d'una plaça de mobilitat per al curs 2024/2025

El procediment s’inicia amb la reunió informativa que es realitzarà durant el mes de febrer. La data d’aquesta reunió es publicarà a la web i també es difondrà a través de cartells i del correu electrònic.Aquest curs acadèmic la reunió està prevista el dia 14 de febrer de 2024 a les 12:00 a la Sala d'Actes de la FNB. DOCUMENT mostrat a la PRESENTACIÓ

La sol•licitud de la plaça l'has de fer a través de l'E-SECRETARIA a partir del 15 de febrer de 2024 a les 10:00. Data final 04/03/2024 fins a les 23:59.
Un cop feta la teva sol·licitud a través de l'E-SECRETARIA, hauràs de fer arribar a Gestió Acadèmica de l'FNB la següent documentació:

· Carta de motivació

L'adjudicació de places es farà a partir de l'expedient acadèmic i el nombre de crèdits superats. En cas d'empat per una destinació també es considerarà el grau de coneixement de la llengua del país de destinació i la carta de motivació. Les sol•licituds s’hauran de presentar dins del període establert.

Assignació d'una plaça:

L'assignació de places es farà el dia 8 de març de 2024

Un cop adjudicades les places rebràs un e-mail on se't comunicarà quina plaça se t'ha concedit. L'adjudicació de places es publicarà a la e-secretaria de cada sol.licitant. El període d'acceptació de places és: del 9 al 15 de març de 2024.

· Amb l'acceptació decideixes si acceptes la plaça i continues endavant amb el procés o si la rebutges.
· Un cop tinguem la llista definitiva d'estudiants que han acceptat les diferents places, enviarem a la universitat de destí la relació d'estudiants seleccionats.
· Les universitats de destí us informaran sobre quina és la documentació que heu d'enviar (application form) i us donaran informació útil per la vostra estada. Cal enviar a la universitat de destí la informació requerida el més aviat possible. Un cop enviada l'application form, la Universitat de destí t'informarà sobre si estàs o no acceptat. 
· Amb aquesta informació es podrà generar la documentació que t'acreditarà a l'estranger com a estudiant d'intercanvi.
· També hauràs de tramitar les diferents sol·licituds d'ajuts en els terminis corresponents i entregar la informació requerida per la universitat.
· Finalment, abans de marxar, hauràs de matricular obligatòriament a l'FNB els crèdits que faràs a l'estranger (els que figuren en el preacord acadèmic). La matrícula es realitza directament a la Secretaria Acadèmica.

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA: En línia amb les directrius dels organismes que convoquen ajudes per a la mobilitat, i amb l'objectiu de garantir una cobertura adequada en cas d'accident o emergència, la matrícula en mobilitat UPC outgoing incorpora la subscripció obligatòria d'una pòlissa d'assegurança per tots els estudiants amb una mobilitat internacional. Trobaràs els detalls a continuació:

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-de...

Si ja tens contractada una assegurança equivalent, caldrà pujar la còpia del certificat de cobertures a la teva e-secretaria (quan la mobilitat ja estigui donada d'alta), per tal que la validem i que així no se't cobri un altre cop quan formalitzis la teva matrícula UPC com a estudiant de mobilitat.

 

Quan arribis a la Universitat de destí.

Envia'ns un mail amb una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte per si t'hem de comentar alguna cosa.
També ens hauràs d'enviar el learning agreement signat pel coordinador Erasmus de la universitat de destí. Ens el pots fer arribar per correu electrònic a l'adreça de contacte.

Quan acabis la teva estada.

Hauràs de lliurar a Gestió Acadèmica de l'FNB:

- Un certificat acadèmic dels resultats obtinguts a la institució de destí
- Un certificat que informi de les dates de l'estada. Aquest certificat no ha d'estar esmenat ni pot haver estat expedit amb una data anterior a la de finalització de l'estada (en tindreu un model disponible a la e-secretaria).
- Qualsevol modificació del Learning Agreement

També haureu de:

- Fer el Qüestionari UE en línia. Uns dies abans de finalitzar l'estada rebreu un correu amb un enllaç personalitzat al qüestionari. El fet de no fer el Qüestionari UE implicarà la devolució de l'ajut percebut
- Fer el test final de coneixement de llengües
 

On marxar.

Aquí teniu una llista de les universitats amb les que tenim signats acords actualment. A la taula també podeu veure quines són les titulacions que imparteixen i teniu l’enllaç que us porta a la seva pàgina principal.

Taula de destinacions

Mobility summary

 

 

Go to top