Reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior

Dirigit a:

Estudiants d’accés de cicles formatius o que estiguin en possessió del Títol de CFGS de l'àmbit NAÚTIC PESQUER

Documentació necessària:

  • Certificació acadèmica de les qualificacions del cicle formatiu (si escau)
  • Fotocòpia del títol (o resguard)
  • Pagament de les taxes de sol.licitud dels reconeixements al Servei d'Atenció a l'Usuari de la FNB

Terminis:

A l’inici dels estudis i abans de la matrícula. (Veure calendari de tràmits)

Observacions: els estudiants del Grau en Nàutica i Transport Marítim que tinguin convalidada l'assignatura 280610 Navegació costanera i vulguin obtenir el certificat del curs d'especialitat ECDIS hauran de contactar a començaments del Q3 amb el professor de l'assignatura per tal de concretar quan han de realitzar les pràctiques per obtenir l'esmentat certificat.

 

 

Go to top