Sol·licitud d'estudi adaptacions

Els estudiants admesos per trasllat d'expedient provinents d'une altre centre o facultat en què s'imparteixi un pla d'estudis conduent al mateix títol oficial, tindran dret a l'adaptació de les assignatures en el nou pla d'estudis d'aquelles que siguin equivalents en contingut i càrrega lectiva.

Dirigit a

sol·licitud-destudis-adaptacionsEstudiants admesos per trasllat d'expedient o provinents de plans d'estudi anteriors al vigent

Documentació

  • Instància de sol·licitud d'admissió  (e-secretaria)(instància)
  • Pagament de taxes de trasllat d'expedient
  • Certificació acadèmica
  • Programes de les assignatures cursades
  • Veure normativa del Servei de Gestió Acadèmica

Terminis

Veure Calendari Tràmits Administratius

Go to top