UD Potencial

Desprès de cada període de matrícula els estudiants poden sol·licitar incloure alguna Unitat Docent (assignatura) al seu potencial de matrícula, que per alguna raó no li figuri.

Dirigit a:

Tots els estudiants de la Facultat

Documentació:

Instància a travès  e-Secretaria dels estudiants matriculats aquest curs   

Terminis:

Els determinats pel centre, abans dels períodes de matrícula

 Veure Calendari de Tràmits Administratius a l'apartat Modificació de Matrícula

Go to top