MATRÍCULA GRAUS - ESTUDIANTAT NOU ACCÈS

ESTUDIANTAT ADMÈS PER PREINSCRIPCIÓ

La via d'accés més comuna en els nostres graus es la preinscripció universitària. Les dates per realitzar-la es del 6 de juny al 30 de juny (ambdós inclosos), t'has de registrar al portal d'accés a la universitat i triar les teves opcions.

1 - Llistats d’admesos per Preinscripció

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS BECA MEC CURS 24/25 Del 19 de març al 10 de maig de 2024 a les 15h
 
GRAUS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
Assignació en 1a. preferència TITULACIÓ DATA MATRÍCULA

Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)
Llista assignació en 1a preferència

15 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 9.45h. es farà un meet informatiu)
Grau en Tecnologies Marines (GTM)
Llista assignació en 1a preferència
15 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 9.45h. es farà un meet informatiu)
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN)  
Llista assignació en 1a preferència
15 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 9.45h. es farà un meet informatiu)

Reclamacions, assignació definitiva i incidències dels dies anteriors

Llistat assignació GNTM

Llistat assignació GTM

Llistat assignació GESTN

17 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 10h. es farà un meet de suport a la matrícula)
Segona assignació

Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)
Llista 2a assignació

23 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 9:45h. es farà un meet informatiu)
Grau en Tecnologies Marines (GTM)
Llista 2a assignació
23 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 9:45h. es farà un meet informatiu)

Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN)
Llista 2a assignació

23 de juliol de 2024 de 10 a 14h. (a les 9:45h. es farà un meet informatiu)
Incidències dels dies anteriors 25 de juliol de 2024 de 10h a 14h. (a les 10h. es farà un meet de suport a la matrícula)
Reclamacions segona assignació i 3a. assignació de junio

GNTM, GTM i GESTN

LLISTAT Reclamacions segona assignació i 3a. assignació

6 de setembre de 2023
4a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 13 de setembre de 2024
5a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 19 de setembre de 2024
6a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 26 de setembre de 2024
Persones assignades en la convocatòria de setembre GNTM, GTM i GESTN 27 de setembre de 2024
       

Per a consultes sobres les assignacions    Accesnet

Els llistats es publicaran uns dies previs a la matrícula

2 - Missatge d’admissió UPC

Un cop tinguis plaça assignada, rebràs un missatge d'admissió de la UPC.

Guia de matrícula per a l'estudiantat de nou ingrés

3- Registra’t abans de la matrícula

A partir del moment en què rebis el missatge de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC. El nom d’usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-les, si cal, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

Has de de fer-ho abans de matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que vas fer servir per al procés de preinscripció (Accesnet).

ACTIVA EL TEU COMPTE

4 - Credencials UPC (usuari i contrasenya)

Un cop activat el compte, rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d'usuari i contrasenya.
 

5 - Accedeix a l'e-Secretaria

Una vegada activat el compte, ja podràs accedir a la teva e-Secretaria  que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària. Les credencials d'usuari i contrasenya també et serviran per accedir a la resta d'intranets docents i de serveis de la UPC.
 

6 - Valida i completa les teves dades a l'e-Secretaria

Revisa i modifica les teves dades personals:

Modifica, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.

Autoritza l'ús de les teves dades (RGPD), aquest pas és imprescindible per activar la teva e-Secretaria:

Autoritza la domiciliacio dels pagaments, si optes per aquesta modalitat hauràs de pujar l'ordre SEPA signada ,electrònicament o manualment, pel titular del compte i l'estudiant en cas que no sigui el titular del compte.

El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la Universitat, és digital i està disponible des de l'app UPC.

Per generar el carnet és imprescindible que pugis la teva foto al sistema en el moment del registre.

Més informació sobre el carnet.

Per poder matricular-te, quan s'habilita l'automatrícula, hauràs d'acceptar prèviament el compromís d'integritat acadèmica.

7 - Documentació de matrícula i formes de pagament

Document d'identitat:

  • Si tens nacionalitat espanyola la matrícula s'ha de fer amb el DNI. El número de document ja consta al nostre sistema perquè l'has d'haver utilitzat per a la preinscripció universitària.
  • Si tens nacionalitat estrangera, puja a l'e-Secretaria > Entrada de documentació, passaport o NIE. Si tens nacionalitat extracomunitària però tens un NIE de resident, és molt important que realitzis aquest tràmit abans de la matrícula, degut a que els estudiants extracomunitaris tenen un augment en el preu del crèdit. En tot cas, la data límit per presentar el NIE i poder aplicar el preu d'estudiant comunitari és el 16 de setembre de 2024.
  • Tots aquests documents han d'estar vigents en el moment de la matrícula.

Documentació segons via d'accès:

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Documentació acreditativa de descomptes o gratuïta:

Si compleixes algunes de les situacions que donen lloc a deducció o gratuïtat (apartat Reduccions de matrícula) i no els teniu aplicats a e-Secretaria >Matrícula> Condicions Matrícula, puja la documentació acreditativa a tal efecte, per la teva e-Secretaria > Entrada de documentació a l'apartat corresponent (carnet de familia nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, matrícula d'honor de CFGS, etc). EXCEPCIÓ: per motius de protecció de dades, acreditar el grau de discapacitat, les víctimes d'actes terroristes i les víctimes de violència de gènere hauran de presentar presencialment la documentació a la Secretaria Acadèmica de la FNB.

És important que si en el moment de fer la matrícula no consta el descompte a aplicar hauries de posar la forma de pagament per entitat financera i no fer el pagament fins que no t'hagis posat en contacte amb la Secretaria Acadèmica, com més aviat millor, per aclarir la situació. Passada la data de variació de la matrícula, si no s'ha presentat la documentació acreditativa del descompte, s'haurà d'abonar l'import ordinari de la matrícula i en tot cas obrir un tiquet DEMANA al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC abans de finalitzar el període de modificació de matrícula per intentar obtenir la devolució.

8 - Què has de saber abans de matricular-te

Es important saber com funciona la matrícula segons les assignacions ja que si no et matricules quan toca perds la plaça. A la FNB hi ha un dia concret de matrícula per a totes les titulacions. Has de consultar al calendari de tràmits, apartat matrícula,  el dia corresponent a la titulació on has estàs admès.

La  matrícula a la FNB és quadrimestral. El quadrimestre de tardor es matrícula al mes de juliol/setembre segons la data d'accés. El quadrimestre de primavera es matricula al mes de febrer. Hauràs de consultar el calendari de tràmits per saber les dates de matrícula.

Si no pots començar els estudis durant el quadrimestre de tardor, i no vols perdre la plaça, hauràs de demanar una reserva de plaça, el dia assignat per matricular-te, per poder començar el quadrimestre de primavera. (Té una taxa associada de 90 euros).

Un cop matriculat/ada només s'autoritza la renúncia per una sola vegada i no s'autoritza la devolució de preus públics tret de casos excepcionals (malaltia greu o accident greu). Has de tenir en compte que per a realitzar aquests tràmits hi ha unes dates establertes dins del calendari de tràmits.

Si tens dubtes en referència als crèdits a matricular, forma de pagament, descomptes a aplicar, etc. et recomanem que matriculis el mínim i posis de forma de pagament: entitat financera i no facis el pagament fins a contactar amb la Secretaria Acadèmica per aclarir els teus dubtes. Un cop resolts els dubtes et podem modificar la forma de pagament.

Hi ha un període per fer variacions a la matrícula de manera justificada (consultar calendari de tràmits). Les sol·licituds de variacions de matrícula es fan a l'apartat instàncies de la teva e-secretaria. Posteriorment hi ha un període de modificació de matrícula de manera justificada (consultar calendari de tràmits) però cal tenir en compte que té una taxa associada i que en cas de donar de baixa alguna assignatura no tens dret a la devolució de preus públics.

Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

OBSERVACIONS BECA: Els/les estudiants que es matriculen d'un estudi diferent a l'informat en la BECA MED, al setembre hauran d'accedir a la seva Beca per actualitzar-la a l'estudi.

10 - Dia i hora de matrícula (no presencial)

Les dates de matrícula es poden consultar a l'apartat 1 d'aquesta pàgina: llistat d'admesos per preisncripció, ja que va en funció de l'assignació de preinscripció. El dia de matrícula assignat, s'activarà l'automatrícula a la teva e-secretaria de 10:00 h. a 14:00 h. que es fa de manera no presencial. També pots consultar en l'apartat de matrícula del calendari de tràmits les dates de matrícula segons l'assignació de preinscripció i al Grau al qual has estat admès/a.

Els dies de matrícula donarem suport a la mateixa a través de Google Meet. Abans d'activar la matrícula per la teva e-Secretaria us convocarem a una petita sessió per google meet  per informar-vos dels aspectes a tenir en compte. És important l'assistència per evitar errades que poden comportar problemes a nivell acadèmic i econòmic a la vostra matrícula. 

Recorda que si no et matricules el dia assignat perdràs la plaça.

11 - Carnet UPC

El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la UPC  és digital i i et dóna accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions deportives, edificis, etc. Està disponible des de l'app UPC.

Per generar el carnet és imprescindible que pugis la teva foto a la teva e-Secretaria.

Més informació sobre el carnet.

12 - Inici de les classes

12 de setembre de 2024

13 - Carpeta UPC

A partir del 12 de setembre de 2024 podeu passar a recollir-la per Consergeria en els horaris següents:

  • MATINS: de 9h a 13h
  • TARDES: de 15h a 19h
Go to top