Convalidació per cicles formatius de grau superior (CFGS)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els estudiants que estiguin en possessió d'algun Títol de CFGS de l'àmbit NÀUTIC PESQUER poden sol.licitar convalidacions als Graus impartits a la FNB:

Les assignatures convalidables s’incorporen a l'expedient acadèmic quan es matriculen i per ordre d’impartició.

Les assignatures convalidades o reconegudes no donen dret a l'emissió de certificats d'especialitat. En aquests casos es pot optar per no convalidar les assignatures associades a certificats d'especialitat o bé aconseguir-los mitjançant cursos d'entitats externes homologades. (Aula professional).

Igualment, les assignatures de qualsevol dels nostres graus que donen lloc a l'acreditació de la tercera llengua, en cas d'estar convalidades o reconegudes, no donen lloc a aquesta acreditació.

Informació important per als/les estudiants de Doble Titulació: els CFGS convaliden diferents assignatures segons el grau de destí. En el cas de la doble titulació, s'ha de tenir en compte que hi ha assignatures que convaliden al grau en Tecnologies Marines però no convaliden al grau en Sistemes i Tecnologia Naval. Aquest fet implica que s'haurà de cursar l'assignatura per poder incorporar-la a l'expedient de Sistemes i Tecnologia Naval.

COM FER LA SOL·LICITUD

A l’inici dels estudis i abans de la matrícula.

Presentar la sol.licitud oficial mitjançant instància genèrica a la UPC, aportant:

  • Certificació acadèmica de les qualificacions del cicle formatiu (si escau)
  • Còpia del títol (o resguard)
  • Un cop introduïdes les convalidacions en el vostre expedient es generarà la taxa de sol.licitud de convalidacions que haureu d'abonar mitjançant la vostra e-secretaria a l'apartat d'impresos i pagaments.
  • Les assignatures convalidades sortiran en el potencial de matrícula del quadrimestre corresponent i s'han de matricular (tenen un cost aproximat del 15% del preu del crèdit)

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Veure el calendari de tràmits.

 

 

 

 

 

 

Go to top