Permanència i Dedicació

INFORMACIÓ PRÈVIA

Segons la normativa de permanència en els estudis de grau de la FNB les exigències acadèmiques mínimes per poder continuar els seus estudis són:

  • Rendiment mínim en el primer any acadèmic

Els estudiants que accedeixen a uns estudis de grau han d'aprovar un mínim de 12 ECTS i en el cas dels màster han d'aprovar un mínim de 15 ECTS en el primer any acadèmic (dos quadrimestres consecutius) amb independència de les matrícules formalitzades.

  • Rendiment en la Fase Inicial

Els estudiants han de superar un mínim de 60 ECTS de la Fase Inicial en els terminis següents:

  • Estudiants que cursen els seus estudis a temps complert: termini màxim de 2 anys acadèmics.
  • Estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial: termini màxim de 4 anys acadèmics.

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic o el rendiment mínim de la fase inicial serà declarat No Apte.

 

COM DEMANAR UN QUADRIMESTRE DE GRÀCIA

En cas que siguis declarat/ada NO APTE/A, tens la possibilitat de demanar un quadrimestre de gràcia mitjançant instància per la Seu Electrònica dirigida al Degà/Degana de la FNB dins dels terminis establerts al Calendari de Tràmits Acadèmics

 

RESOLUCIÓ

La resolució serà comunicada a la persona interesada a la major brevetat possible.

 

QUAN ES POT FER LA SOL·LICITUD DE READMISSIÓ

En cas que estiguis desvinculat/ada dels estudis impartits a la FNB per la normativa de Permanència, consultar Rependre els estudis (desvinculats per normativa de permanència)

 

MARC NORMATIU

Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)

Go to top