Calendari tràmits administratius

Tràmit Període Data
Certificació Acadèmica Personal Durant tot el període lectiu No es podrà demanar en les dates de matrícula
Convalidacions/Reconeixements Període 1r quadrimestre Sol·licituds de l' 2 de juliol al 7 de setembre de 2018
Període 2n quadrimestre
Sol·licituds del 3 de desembre de 2018 al 18 de gener de 2019
 

Preinscripció Proposta i Tema TFG/TFM
 

Durant tot el període lectiu

 

 

La inscripció es pot presentar durant tot el curs. Com a norma general, la preinscripció s'ha de fer el quadrimestre en el qual es vol matricular el TFG/TFM.

 

 

Dies lectures TFG/TFM

Proposta de Tribunal per la lectura del TFG/TFM: de l'1 al 10 de cada mes

Període 1er quadrimestre

18/19-1 Graus: Del 25 del mes en que s'ha depositat fins al 15 del mes següent, amb excepció de Projectes amb període adicional de lectura. Imprescindible tenir superat el curs de Writting Skills

Veure normativa de TFG/TFM

Període 2n quadrimestre

18/19-2 Graus: Del 25 del mes en que s'ha depositat fins al 15 del mes següent, amb excepció de Projectes amb període adicional de lectura. Imprescindible tenir superat el curs de Writting Skills

Veure normativa de TFG/TFM

Matricula TFG/TFM-Curs 2018/19 Període 1r quadrimestre

del 23 de juliol al 28 de setembre de 2018 (per a poder matricular el TFG previament ha d'estar preinscrit)

(matrícula presencial a secretaria de 12 a 14 hores)

Ampliació de termini del 1Q: pagant una taxa de 90 euros es pot ampliar el termini. Les dates màximes són:

Dipòsit: de l'1 al 10 de maig

Lectura: del 25 al 31 de maig

Període 2n quadrimestre

del 11 de febrer al 22 de març de 2019 (per a poder matricular el TFG previament ha d'estar preinscrit)

(matrícula presencial a secretaria de 12 a 14 hores)

Ampliació de termini del 2Q: pagant una taxa de 90 euros es pot ampliar el termini. Les dates màximes són:

Dipòsit: de l'1 al 10 d'octubre

Lectura: del 25 al 31 d'octubre

Doble titulació GTM-GESTN Període 1r quadrimestre

Sol·licituds curs 2018/19-1: del 2 al 9 de juliol de 2018

Resolució: 23 de juliol de 2018

Matrícula: 30 i 31 de juliol de 2018

 

Període 2n quadrimestre

Sol·licituds curs 2018/19-2: del 28 al 31 de gener de 2019

Resolució: 6 de febrer de 2019

Matrícula: 8 de febrer de 2019

Matrícula extraordinària Pràctiques en Vaixell (Graus)

 

Període 1r quadrimestre Data límit 23 de novembre 2018
Període 2n quadrimestre Data límit 17 de maig de 2019 (els estudiants amb BECA han de consultar el termini a la secretaria donat que depend de l'AGAUR la data final per poder modificar la matrícula)

Matrícula dels Estudis Graus/Master

Període 1r quadrimestre

GNTM/GTM: 19 de juliol de 2018

GESTN/DT/MASTERS: 20 de juliol de 2018

Dies de matrícula dels nous estudiants de Màsters: (Matrícula PRESENCIAL a la Facultat al Servei d'Atenció a l'Usuari per a la primera matrícula):

Matrícula en el màster 6, 7 i 12  de Setembre de 2018
Matrícula extraordinària setembre 20 i 21 de Setembre de 2018
Inici de curs Q1 12 de Setembre de 2018
Període 2n quadrimestre

GNTM/GTM: 7 de febrer de 2019

GESTN/DT/MASTERS: 8 de febrer de 2019

Matrícula extraordinària febrer (imprescindible instància prèvia amb resposta favorable)

19  de Febrer de 2019
Inici de curs Q2 11  de Febrer de 2019
Sol·licitud del Títol Universitari Durant tot el període lectiu No es podrà demanar en els períodes oficials de matrícula
Trasllat expedients a GRAUS FNB (sense preinscripció)

OFERTA DE PLACES TARDOR

Curs 2018/19-1:

Grau en Nàutica: 5

Grau en T. Marines: 4

Grau en Eng.Sistemes: 6

Sol.licituds: 19 de juny al 6 de juliol 2018

Resolució: 3 de setembre 2018

Matrícula: 6 i 7 de setembre 2018

OFERTA DE PLACES PRIMAVERA (s'assignaran les places en funció de les vancants del quatrimestre anterior)

Curs 2018/19-2:

Grau en Nàutica i T. M: 0

Grau en T. Marines: 2

Grau en Eng.Sistemes i   T.N: 2

Sol.licitud: del 17 de desembre de 2018 al 18 de gener de 2019

Resolució: 31 de gener de 2019

Matrícula: 7 ó 8 de febrer de 2019 (segons titulació)

Modificació de matrícula (mitjançant una instància via e-secretaria)
Qualsevol modificació de matrícula que no sigui per causes del Centre, tindrà una taxa addicional.
Període 1r quadrimestre

Variacions de matrícula GRAUS:

Sol.licitud: del 23 de juliol al 14 de setembre
Resolució: al llarg del període
Matrícula: presencial del 19 al 21 de setembre de 2018

Horari: de 10:00 a 14:00

Variacions de matrícula MÀSTERS:

Sol.licitud: del 23 de juliol al 24 de setembre
Resolució: al llarg del període
Matrícula: presencial 27 de setembre de 2018

Modificacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS: s'aplica una taxa de 27,27 euros de modificació i no comporta devolució de preus públics

Sol.licitud: del 18 de setembre al 31 d'octubre de 2018
Resolució: al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Període 2n quadrimestre

Variacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS:

Sol.licitud: del 11 al 18 de febrer de 2019
Resolució: 22 de febrer de 2019
Matrícula: s'informarà a la instància

Modificacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS: s'aplica una taxa de 27,27 euros de modificació i no comporta devolució de preus públics

Sol.licitud: 4 al 29 de març de 2019
Resolució:  al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Renúncia Avaluació Curricular
Període 1r quadrimestre 2017/18-2 Sol.licituds: 2 de juliol 2018
Període 2n quadrimestre 2018/19-1 Sol.licituds: 1 de febrer 2019

Adaptacions a Graus i Màsters:

Criteris per l' Adaptació a Graus

Criteris per l' Adaptació a Master

taula a Master Nautica

taula a Master Marina

Període 1r quadrimestre

(Graus i Màsters)

Sol.licituds: 2 al 4 de juliol 2018
Matrícula: 30 i 31 de juliol 2018

Període 2n quadrimestre

(Graus i Màsters)

Sol.licitud: 28 de gener al 1 de febrer de 2019
Matrícula: 7 ó 8 de febrer de 2019 (segons titulació)
Continuïtat d’estudis (no aptes)
Període 1r quadrimestre

Curs 2018/19-1: del 6 al 8 de febrer de 2019

Període 2n quadrimestre

Curs 2018/19-2: del 10 al 12 de juliol de 2019

Beca general AGAUR / MEC Curs 2018/2019 Informació (aquí)
Beca equitat AGAUR Curs 2018/2019 Informació (aquí)

Mobilitat Internacional

LLP-Erasmus / SMILE

Curs 2018/2019 (mobilitats a realitzar el curs següent)

 

Matrícula mobilitat 1r Q 2017-18: 23 de juliol de 2018
Matrícula mobilitat 2n Q 2017-18: 19 de febrer de 2019

Reunió informativa mobilitat curs 2019-20: 20 de febrer de 2019
Sol.licitud places 19/20 : 4 al 8 de març
Concessió places 19/20 : 19 de març

ACCEPTACIÓ estudiant: 20 al 22 de març

Mobilitat Nacional

SICUE (link OFERTA FNB)

Curs 2018/19 (mobilitats a realitzar el curs següent)

 

Periode de sol.licitud: del 13 de febrer al 13 de març de 2019
Requisits per demanar una plaça
Documentació a presentar
Lloc presentació documentació: Servei de Gestió Acadèmica
EXAMENS PROFESSIONALS DE PILOTS I OFICIALS DE 2a CLASSE DE LA M.M. Curs 2018/19

26/03/2019 Oficials de 2a. classe de la marina mercant

28/03/2019 Pilots de 2a. classe de la marina mercant

Go to top