Calendari tràmits administratius

     
Certificació Acadèmica Oficial/Personal Durant tot el període lectiu No es podrà demanar en les dates de matrícula
Convalidacions /Reconeixements Període 1r quadrimestre Sol·licituds de l' 1 de juliol al 3 de setembre de 2021
Període 2n quadrimestre
Sol·licituds del 1 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022

Preinscripció Proposta i Tema TFG/TFM

Durant tot el període lectiu

La inscripció es pot presentar durant tot el curs. Com a norma general, la preinscripció s'ha de fer el quadrimestre en el qual es vol matricular el TFG/TFM.

Dies lectures TFG/TFM

Proposta de Tribunal per la lectura del TFG/TFM: de l'1 al 10 de cada mes

Període 1er quadrimestre

Q1 Graus: un cop feta l'assignació de tribunal, el tribunal acorda una data. Imprescindible tenir superat el curs de Writting Skills

Veure guia de TFG/TFM

Període 2n quadrimestre

Q2 Graus: un cop feta l'assignació de tribunal, el tribunal acorda una data. Imprescindible tenir superat el curs de Writting Skills

Veure guia de TFG/TFM

Matricula TFG/TFM - Curs 2021/22 Període 1r quadrimestre

Matrícula Curs 21/22 - 1Q

del 12 de juliol al 22 d'octubre de 2021 (per a poder matricular el TFG previament ha d'estar preinscrit)

(matrícula presencial a secretaria amb cita prèvia; matrícula online mitjançant e-secretaria-Instàncies)

Ampliació de termini del 1Q del curs 21/22:

Pagant una taxa oficial (preu aprox. 90 euros) es pot ampliar el termini. Les dates límit ampliades són:

Dipòsit: de l'1 al 10 de maig de 2022

Lectura: del 25 al 31 de maig de 2022

Ampliació de termini del 1Q del curs 20/21: pagant una taxa oficial (preu aprox. 90 euros) es pot ampliar el termini. Les dates límit ampliades són:

Dipòsit: de l'1 al 10 de maig de 2021

Lectura: del 25 al 31 de maig de 2021

Període 2n quadrimestre

Matrícula Curs 21/22- 2Q

del 14 de febrer al 25 de març de 2022 (per a poder matricular el TFG previament ha d'estar preinscrit)

(matrícula presencial a secretaria de 12 a 14 horesmatrícula online mitjançant e-secretaria-Instàncies)

Ampliació de termini del 2Q del curs 2021/22: pagant una taxa oficial (preu aprox. 90 euros) es pot ampliar el termini. Les dates límit ampliades són:

Dipòsit: de l'1 al 10 d'octubre de 2022

Lectura: del 25 al 31 d'octubre de 2022

Ampliació de termini del 2Q del curs 2020/21: pagant una taxa oficial (preu aprox. 90 euros) es pot ampliar el termini. Les dates límit ampliades són:

Dipòsit: de l'1 al 10 d'octubre de 2021

Lectura: del 25 al 31 d'octubre de 2021

Doble titulació GTM-GESTN Període 1r quadrimestre

Sol·licituds curs 2021/22-Q1: del 12 al 16 de juliol de 2021

Resolució: 30 de juliol de 2021

Matrícula: 6 de setembre de 2021

Període 2n quadrimestre

Sol·licituds curs 2021/22-Q2: del 17 al 21 de gener de 2022

Resolució: 9 de febrer de 2022

Matrícula: 11 de febrer de 2022

Matrícula extraordinària Pràctiques en Vaixell (Graus)

Període 1r quadrimestre Data límit 5 de novembre 2021
Període 2n quadrimestre Data límit 13 de maig de 2022 (els estudiants amb BECA han de consultar el termini a la secretaria donat que depen de l'AGAUR la data final per poder modificar la matrícula)

Matrícula NOU ACCÉS als Estudis Graus/Master

 

Període 1r quadrimestre

Estudiants de nou accés GRAUS: pendent de determinar si es matrícula presencial o telemàtica: s'anirà ampliant la informació en aquest enllaç https://www.fnb.upc.edu/content/futurs-estudiants

Preinscripció universitària: del 2 de juny al 1 de juliol de 2021 en aquest enllaç.

MATRÍCULA NOUS GRAUS: Grau en Nàutica i Transport Marítim; Grau en Tecnologies Marines; Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval:

1a. Assignació: del 15 al 20 de juliol de 2021

  • GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM: 15 de juliol de 2021
  • GRAU EN TECNOLOGIES MARINES: 16 de juliol de 2021
  • GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL: 19 de juliol de 2021

el 20 de juliol de 2021: Reclamacions, assignació definitiva i indicències dels dies anteriors.

2a Assignació: del 27 al 29 de juliol de 2021.

  • GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM: 27 de juliol de 2021
  • GRAU EN TECNOLOGIES MARINES: 28 de juliol de 2021
  • GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL: 28 de juliol de 2021

Reclamancions 2a. assignació i 1a. reassignació: del 6 al 7 de setembre de 2021.

2a. reassignació de juny: 14 de setembre de 2021.

3a. reassignació de juny: 20 de setembre de 2021.

Persones assignades a la convocatòria de setembre de 2021: 28 de setembre de 2021

ESTUDIANTS NOUS MÀSTERS: 

Preinscripció: del 11 de gener al 5 de juliol de 2021 en aquest enllaç.

Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes; Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim; Mâster en Enginyeria Naval i Oceànica (més informació): (pendent de determinar si la matrícula serà presencial o telemàtica):

Matrícula: el 9 de setembre de 2021

 

Període 2n quadrimestre

A la FNB no hi ha nou accés en el segon quadrimestre. Únicament es pot accedir per adaptació i per trasllat d'expedient.

GNTM/GTM: 10 de febrer de 2022

GESTN/DT/MASTERS: 11 de febrer de 2022

Matrícula Estudiantat de la FNB matriculats en el quadrimestre anterior Graus/Master

Període 1r quadrimestre

GTM i GNTM: el 22 de juliol de 2021

GESTN, MUGOIEM, MUNGTM I MUENO: 23 de juliol de 2021

La matrícula s'activarà a la vostra e-secretaria el dia assignat a partir de les 10 h. fins a les 23.59 h.

El dia 21/9/2021 s'activarà la matrícula d'aquells estudiants que, prèvia instància justificada mitjançant l'e-secretaria, no es van matricular el dia assignat.

Període 2n quadrimestre

GTM I GNTM: el 10 de febrer de 2022

GESTN, MUGOIEM, MUNGTM I MUENO: 11 de febrer de 2022

La matrícula s'activarà a la vostra e-secretaria el dia assignat a partir de les 10 h. fins a les 23.59 h.

Modificació de matrícula (mitjançant una instància via e-secretaria)
Qualsevol modificació de matrícula que no sigui per causes del Centre, tindrà una taxa addicional.
Període 1r quadrimestre

Variacions de matrícula GRAUS:

Sol.licitud: del 27 de juliol al 15 de setembre de 2021
Resolució: al llarg del període
Matrícula: es comunicarà a la instància

 

Variacions de matrícula MÀSTERS:

Sol.licitud: del 27 de juliol al 20 de setembre de 2021
Resolució: al llarg del període
Matrícula: es comunicarà a la instància

Modificacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS: s'aplica una taxa de 27,27 euros de modificació i no comporta devolució de preus públics

Sol.licitud GRAUS: del 16 de setembre fins al 31 d'octubre de 2021

Sol.licitud MASTERS: del 21 de setembre fins al 31 d'octubre de 2021
Resolució: al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Renúncia a la matrícula o baixa d'assignatures a efectes acadèmics: 31 d'octubre de 2021. (No té dret de devolució de preus públics tret dels casos contemplats a la normativa UPC).

Període 2n quadrimestre

Variacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS:

Sol.licitud: de l'11 al 22 de Febrer de 2022
Resolució: al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Modificacions de matrícula GRAUS i MÀSTERS: s'aplica una taxa de 27,27 euros de modificació i no comporta devolució de preus públics

Sol.licitud: del 23 de febrer al 31 de març de 2022
Resolució:  al llarg del període
Matrícula: s'informarà a la instància

Renúncia a la matrícula o baixa d'assignatures a efectes acadèmics: 31 de març de 2022. (No té dret de devolució de preus públics tret dels casos contemplats a la normativa UPC).

Sol·licitud del Títol Universitari Durant tot el període lectiu No es podrà demanar en els períodes oficials de matrícula
Trasllat d'expedient a GRAUS de la FNB (sense preinscripció)

OFERTA DE PLACES TARDOR

Curs 2021/22-Q1:

Grau en Nàutica: 5

Grau en T. Marines: 4

Grau en Eng.Sistemes: 6

Sol.licituds: 28 de juny al 2 de juliol 2021

Resolució: 3 de setembre de 2021

Matrícula: 7 de setembre 2021

 

OFERTA DE PLACES PRIMAVERA

(s'assignaran les places en funció de les vacants del quatrimestre anterior) 

Curs 2020/21-Q2:

Grau en Nàutica i T. M: 

Grau en T. Marines: 

Grau en Eng.Sistemes: 

 

Sol.licitud: del 10 al 14 de gener de 2022
 

Resolució: 4 de febrer de 2022

Matrícula: 10 o 11 de febrer de 2022 segons el dia assignat a l'estudi on has estat admès.

Renúncia Avaluació Curricular
Període 1r quadrimestre 2020/21-Q1 Sol.licituds: del 25 al 29 de gener de 2022
Període 2n quadrimestre 2020/21-Q2 Sol.licituds: del 21 al 28 de juny de 2022

Adaptacions a Graus

Adaptacions a Màsters

Període 1r quadrimestre

(Graus i Màsters)

Sol.licituds: 5 al 9 de juliol de 2021
Matrícula: 22 i 23 de juliol 2021

Període 2n quadrimestre

(Graus i Màsters)

Sol.licitud: 24 al 28 de gener de 2022
Matrícula: 10 i 11 de febrer de 2022
Sol.licitud de continuïtat d’estudis (no aptes)
Període 2n quadrimestre 2020/21

Curs 2020/21-Q2: del 8 al 16 de juliol de 2021 (mitjançant instància per la e-secretaria)

Període 1r quadrimestre 2021/22

Curs 2020/21-Q1: del 10 al 15 de febrer de 2022 (mitjançant instància per la e-secretaria)

Període 2n quadrimestre 2021/22

Curs 2020/21-Q2: del 7 al 15 de juliol de 2022 (mitjançant instància per la e-secretaria)

Beca general AGAUR / MEC Curs 2021/2022 Informació (aquí)
Beca equitat AGAUR Curs 2021/2022 Informació (aquí)

Mobilitat Internacional

LLP-Erasmus / SMILE

Curs 2021/2022 (mobilitats a realitzar el curs següent)

 

Matrícula mobilitat 1r Q 2021-22: 22 de juliol al 30 de setembre de 2021
Matrícula mobilitat 2n Q 2021-22: 21 de febrer al 31 de març de 2022

Reunió informativa mobilitat curs 2021/22: a determinar
Sol.licitud places 2022/23: a determinar
Concessió places 2022/23: a determinar

ACCEPTACIÓ candidatures: a determinar

Mobilitat Nacional

SICUE (link OFERTA FNB)

Curs 2021/22 (mobilitats a realitzar el curs següent)

 

 Informació disponible a https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/MobilitatSenseBeca/Sicue
EXAMENS PROFESSIONALS DE PILOTS I OFICIALS DE 2a CLASSE DE LA M.M. Curs 2020/2021

Dates de les convocatòries de 2021:

Pilots 2ª : 18 de març. Dates provisionals de properes convocatòries: 17 de juny, 30 de setembre i 25 de novembre

Oficials de Màquines de 2ª: 17 de març. Dates provisionals de properes convocatòries: 16 de juny, 29 de setembre i 24 de novembre.

Podeu consultar les dades actualitzades a exàmens professionals.

Go to top