Calendari tràmits administratius

Español Español

Accés

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2024/2025 Del 4 al 28 de juny de 2024 (ambdós inclosos)
PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE CURS 2024/2025 18 i 19 de setembre de 2024
MÀSTERS PREINSCRIPCIÓ CURS 2024/2025 (TARDOR)

Del 26 de febrer al 24 de juliol de 2024

Preinscripció extraordinària: del 26 de juliol al 27 de setembre de 2024 si queden places lliures

PREINSCRIPCIÓ QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA  (només si hi ha places lliures) CURS 2024/2025 (PRIMAVERA) Del 21 d'octubre de 2024 al 7 de febrer de 2025 (s'obrirà sempre i quan hi hagi places lliures)
 
GRAUS TRASLLAT Q1 (TARDOR)  

PLACES CURS 24/25 – Q1

GNTM:

GTM:

GESTN:

Pendent publicació calendari oficial UPC
RESOLUCIÓ 24/25 – Q1 Pendent publicació calendari oficial UPC
MATRÍCULA 24/25 – Q1 Pendent publicació calendari oficial UPC
Q2 (PRIMAVERA)  

PLACES CURS 23/24 – Q2

GNTM: -

GTM: 3

GESTN: 2

Del 15 al 19 de gener de 2024
RESOLUCIÓ 23/24 – Q2 7 de febrer de 2024
MATRÍCULA 23/24 – Q2 GNTM i GTM: 8 de febrer de 2024
GESTN: 9 de febrer de 2024
 
GRAUS/MÀSTERS

ADAPTACIÓ GRAUS

ADAPTACIÓ MÀSTERS

Q1 (TARDOR)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 23/24 Q1

Del 3 al 7 de juliol de 2023

Q2 (PRIMAVERA)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 23/24 Q2

Del 15 al 19 de gener de 2024
 
GRAUS/MÀSTERS REPRENDRE ELS ESTUDIS

Q1 (TARDOR)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 23/24 Q1

Del 3 al 7 de juliol de 2023

Q2 (PRIMAVERA)

Consultar l'apartat Matrícula - Estudiants cursos anteriors 23/24 Q2

Del 15 al 19 de gener de 2024
 
GRAUS/MÀSTERS SIMULTANEÏTAT Q1 (TARDOR)

Cal fer preinscripció universitària.

Sol·licitar autorització al degà: del 17 de juliol al 30 de setembre de 2023

Q2 (PRIMAVERA)

Cal fer preinscripció universitària.

Sol·licitar autorització al degà: del 5 al 29 de febrer de 2024

 
GRAUS DOBLE TITULACIÓ GTM/GESTN Q1 (TARDOR)  
SOL·LICITUDS Pendent publicació calendari oficial UPC
RESOLUCIÓ Pendent publicació calendari oficial UPC
MATRÍCULA Pendent publicació calendari oficial UPC
Q2 (PRIMAVERA)  
SOL·LICITUDS Del 22 al 26 de gener de 2024
RESOLUCIÓ 7 de febrer de 2024
MATRÍCULA 9 de febrer de 2024

Convalidacions / Reconeixements

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS SOL·LICITUD CONVALIDACIONS CFGS Q1 (TARDOR) Des del l'1 de juny al 1 de setembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Des del 11 de desembre de 2023 fins al 31 de gener de 2024
GRAUS/MÀSTERS

SOL·LICITUD RECONEIXEMENTS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS

SOL·LICITUD RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL

Q1 (TARDOR) Des del l'1 de juny al 1 de setembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Des del 11 de desembre de 2023 fins al 31 de gener de 2024

Matrícula

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS/MÀSTERS BECA EQUITAT CURS 23/24 Del 14 de setembre al 31 d'octubre de 2023
GRAUS/MÀSTERS BECA MEC CURS 24/25 Del 19 de març al 10 de maig de 2024 a les 15h (hora peninsular)
 
GRAUS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
Assignació en 1a. preferència Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM)

14 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu

Grau en Tecnologies Marines (GTM) 17 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) 17 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Reclamacions, assignació definitiva i incidències dels dies anteriors 19 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 10h. es farà un meet de seguiment.
Segona assignació Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM) 25 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Grau en Tecnologies Marines (GTM) 25 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) 25 de juliol de 2023 de 10 a 14h. A les 9.30h. es farà un meet informatiu
Incidències dels dies anteriors 27 de juliol de 2023
Reclamacions segona assignació i 3a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 6 de setembre de 2023
4a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 14 de setembre de 2023
5a. assignació de juny GNTM, GTM i GESTN 21 de setembre de 2023
6a. reassignació de juny GNTM, GTM i GESTN 27 de setembre de 2023
Assignació convocatòria de setembre GNTM, GTM i GESTN 27 de setembre de 2023
 
GRAUS ESTUDIANTS DE CURSOS ANTERIORS
Estudiants cursos anteriors Q1 (TARDOR) Grau en Nàutica i Transport Marítim i Grau en Tecnologies Marines : 20 de juliol de 2023
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval i Doble titulació (GTM/GESTN): 21 de juliol de 2023
Incidències matrícula 20 i 21 de juliol de 2023 26 de juliol de 2023 i 6 de setembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Grau en Nàutica i Transport Marítim i Grau en Tecnologies Marines : 8 febrer de 2024
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval i Doble titulació (GTM/GESTN): 9 febrer de 2024
Incidències matrícula 8 i 9 de febrer de 2024 16 febrer de 2024
VARIACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Fins al 15 de setembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Fins al 23 de febrer de 2024
MODIFICACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Del 16 de setembre al 31 d’octubre de 2023
Q2 (PRIMAVERA)

Del 24 de febrer al 31 de març de 2024 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 23 de febrer de 2024).

IMPORTANT: els/les estudiants amb beca només poden modificar la matrícula de primavera fins al 23 de febrer de 2024.

 
GRAUS/MÀSTERS

ABANDONAMENT DELS ESTUDIS CURS 2023/24

Q1 (TARDOR) Fins al 31 de gener de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Fins al 28 de juny de 2024
 
GRAUS/MÀSTERS RENÚNCIA A LA MATRÍCULA CURS 2023/24 Q1 (TARDOR) Fins al 31 d’octubre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Fins al 31 de març de 2024 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 23 de febrer de 2024)
 
GNTM / GTM

PRÀCTIQUES CURRICULARS MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA CURS 2023/24

Q1 (TARDOR) Data límit 6 de novembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Data límit 10 de maig de 2024 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 23 de febrer de 2024)
 
MÀSTERS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
  Q1 (TARDOR) 6 de setembre de 2023
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 15 de setembre de 2023
ESTUDIANTS DE FORA DE LA UPC PENDENTS DE DEFENSAR EL TFG Data límit 3 de novembre de 2023
ESTUDIANTS DE CURSOS ANTERIORS
  Q1 (TARDOR) MUNGTM, MUGOIEM I MUENO: 21 de juliol de 2023
Incidències matrícula 21 de juliol 2023 26 de juliol de 2023 i 6 de setembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) MUNGTM, MUGOIEM I MUENO: 9 de febrer de 2024
Incidències matrícula 9 de febrer de 2024 16 de febrer de 2024
 
MÀSTERS VARIACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Data límit  22 de setembre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Data límit 23 de febrer de 2024 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 23 de febrer de 2024)
 
MÀSTERS MODIFICACIONS MATRÍCULA Q1 (TARDOR) Del 23 de setembre fins al 31 d’octubre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) Del 24 de febrer al 31 de març de 2024 (IMPORTANT: en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 23 de febrer de 2024)

 

Treball de Fi d'Estudis (TFE)

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS / MÀSTERS RESERVA Q1 (TARDOR) En qualsevol moment
Q2 (PRIMAVERA) En qualsevol moment
 
GRAUS / MÀSTERS

PREINSCRIPCIÓ (s’ha de realitzar quan es vol matricular el TFE)

Q1 (TARDOR) De l’1 de juny de 2023 fins al 23 d’octubre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) De l’1 de gener de 2024 fins al 22 de març de 2024
 
GRAUS / MÀSTERS MATRÍCULA TFE Q1 (TARDOR) Del 1 de juliol fins al 23 d’octubre de 2023
Q2 (PRIMAVERA) De l’1 de febrer fins al 22 de març de 2024 (en el cas d’estudiantat becari la data màxima es el 23 de febrer de 2024)
 
GRAUS / MÀSTERS TAXA AMPLIACIÓ DE TERMINI MATRÍCULA TFE CURS 23/24 – Q1 Fins al 6 de maig de 2024
CURS 23/24 – Q2 Fins al 7 d’octubre de 2024
CURS 24/25 – Q1 Fins al 10 de maig de 2025
CURS 24/25 – Q2 Fins al 10 d’octubre de 2025
 
GRAUS / MÀSTERS DIPÒSIT CURS 23/24 – Q1 De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 de gener de 2024
CURS 23/24 – Q1 AMB TAXA ADDICIONAL Data màxima de diposit: 10 de maig de 2024
CURS 23/24 – Q2 De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 de juliol de 2024

CURS 23/24 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL

De l’1 al 10 de cada mes fins al 10 d’octubre de 2024
 
GRAUS / MÀSTERS DEFENSA CURS 23/24 - Q1 Data màxima 31 de gener de 2024
CURS 23/24 – Q1 AMB TAXA ADDICIONAL Data màxima el 31 de maig de 2024
CURS 23/24 – Q2 Data màxima el 31 de juliol de 2024
CURS 23/24 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL S’establirà una setmana de defensa a finals d’octubre (data màxima: 31 d’octubre de 2024)
CURS 24/25 – Q1 Data màxima: 31 de gener de 2025
CURS 24/25 – Q1 AMB TAXA ADDICIONAL Data màxima: 31 de maig de 2025
CURS 24/25 – Q2 Data màxima: 31 de juliol de 2025
CURS 24/25 – Q2 AMB TAXA ADDICIONAL S’establirà una setmana de defensa a finals d’octubre (data màxima: 31 d’octubre de 2025)
 

Avaluació

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS RENÚNCIA A L’AVALUACIÓ CURRICULAR    
Q1 (TARDOR) Curs 2023/2024 Fins al 2 de febrer de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Curs 2023/2024 Fins al 1 de juliol de 2024
GRAUS / MÀSTERS

INSTÀNCIES A LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ

   
Q1 (TARDOR) Curs 2023/2024 Fins al 2 de febrer de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Curs 2023/2024 Fins al 1 de juliol de 2024

Permanència

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS / MÀSTERS NO APTES 1r. ANY/ FI – SOL·LICITUD CONTINUÏTAT D’ESTUDIS    
Q1 (TARDOR) Curs 2023/2024 Fins al 15 de febrer de 2024
Q2 (PRIMAVERA) Curs 2023/2024 Fins al 15 de juliol de 2024

Mobilitat

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
GRAUS / MÀSTERS INTERNACIONAL
  Q1 i Q2 Curs 2024/25

Sol.licituds fins al 4 de març de 2024

Assignació de places el 8 de març de 2024

Acceptació de places per l'estudiantat del 9 al 15 de març de 2024

     
NACIONAL
  Q1 i Q2  Curs 2024/2025 Del 19 de febrer al 4 de març de 2024
     

Professionals

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
TITULATS GNTM/GTM PROVES IDONEÏTAT ANY 2024 CONSULTAR WEB

Altres tràmits

ESTUDIS TRÀMIT QUADRIMESTRE / PROCEDIMENT DATES SOL·LICITUD
CERTIFICATS ACADÈMICS GRAU/MÀSTER Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
CERTIFICATS D’ESPECIALITAT GRAU/MÀSTER Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
CURSOS D’ESPECIALITAT GRAU Es convoquen diferents edicions al llarg del curs NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
LLIBRE D’ALUMNE REQUISITS: tenir superats 144 ECTS entre els quals han d'haver-hi aprovades totes les assignatures amb competències STCW i haver matriculat un mínim de 180 ECTS. Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA
SOL·LICITUD TÍTOL UNIVERSITARI GRAU/MÀSTER Durant tot el període lectiu NO ES PODRÀ DEMANAR EN ELS PERÍODES OFICIALS DE MATRÍCULA

 

Go to top