Tràmits administratius

Calendari tràmits  Calendari tràmits administratius

 

Matrícula

Permanència

Certificats i Sol·licituds

Els estudiants poden demanar diversos tipus de certificacions i sol·licituds incloses dins l’opció de e-Secretaria.

Model de sol·licitud d'instàncias (instànciaInstancia model)

Faig Constar

Es poden sol·licitar diversos tipus de Faig Constar, que son gratuïts, en funció de les necessitats dels estudiants matriculats al centre:

  • Programa de Mobilitat
  • Altres anys
  • Simultaneïtat
  • Matrícula
  • Renúncia d'estudis
  • Dades d'examen

Dirigit a

  • Estudiants matriculats

Terminis

PFC/TFC (pla 2000)

TFG (Graus)

Altres

Go to top