Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes són:

 • Aplicar els principis de cogeneració en instal·lacions marines
 • Aplicar els principis d’energies renovables en instal·lacions marines
 • Efectuar la inspecció i certificació de les instal·lacions marines
 • Identificar i aplicar els principis de la generació, transport i distribució d’energia
 • Aplicar els principis de control avançat dels processos d’operació, manteniment i reparació
 • Analitzar solucions alternatives per la definició i optimització de les plantes d’energia i propulsió de vaixells
 • Elaborar auditories energètiques
 • Gestionar procediments segurs de manteniment i de reparacions
 • Gestionar i dirigir el manteniment de sistemes electromecànics marins i industrials (offshore i inshore)
 • Interpretar el funcionament, vigilància, avaluació del rendiment i manteniment de la seguretat de la instal·lació de propulsió i la maquinària auxiliar
 • Detectar i definir les causes de defectes de funcionaments de les instal·lacions marines
 • Gestionar les operacions de combustible, lubricació i llast
 • Gestionar el funcionament de l’equip de control elèctric i electrònic
 • Gestionar la localització i correcció de falles de l’equip de control elèctric i electrònic
 • Aplicar la normativa de classificació, construcció i inspecció de vaixells
 • Interpretar tota la documentació del vaixell
 • Distingir l’àmbit d’actuació de les administracions marítimes locals, autonòmiques, centrals i internacionals
 • Dirigir la gestió del vaixell i les empreses marítimes
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit de l'enginyeria marina
 • Aplicar els coneixements de la inspecció i certificació d’instal·lacions marines
 • Aplicar les normes de seguretat marítima i prevenció de la contaminació per gestionar situacions d’emergències als vaixells i el tractament de la contaminació produïda per aquests
 • Identificar l’enginyeria marina aplicada a la definició d’un vaixell, artefacte o plataforma marítima mitjanant l’anàlisi i optimització del seu cicle de vida
 • Aplicar els coneixements de comerç i del transport marítim internacional per a la seva aplicació a la definició i optimització de nous vaixells i artefactes
 • Aplicar els coneixements d’economia i de gestió d’empreses a l’àmbit marítim
 • Desenvolupar i gestionar l’enginyeria de recolzament logístic, manteniment i reparació de vaixells i artefactes.
 • Aplicar les tècniques analítiques i experimentals de la investigació
Go to top