Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim són:

 • Planificar el viatge i dirigir la navegació, tenint en compte aspectes de la seguretat, protecció al medi ambient i la prognosi meteorològica i oceànica.
 • Coordinar, a nivell teòric, les operacions de cerca i rescat de persones i embarcacions en perill.
 • Elaborar i gestionar plans d’actuació de seguretat i prevenció de la contaminació. Anàlisi dels riscos, estimació de danys i anàlisi d’accidents. Dissenyar i implementar sistemes de gestió de la seguretat. Estratègies i cultura de la seguretat Emergències: mecanismes de resposta. Dissenyar polítiques de seguretat marítima tant per les empreses com per administracions públiques.
 • Elaborar un pla de viatge, incloent el traçat de la derrota, així com l’ús i la correcció de cartes i publicacions nàutiques.
 • Efectuar una guàrdia de pont (en navegació, fondeig i a port)
 • Redactar i emprar documentació relacionada amb el vaixell i la càrrega, en anglès.
 • Protegir i gestionar el medi ambient davant a les noves activitats econòmiques marines que es realitzen a l'escenari costaner
 • Elaborar i gestionar plans de maniobra (atrac, desatrac, fondeig, navegació en canals i passos angostos, entrada a dic, etc.) en tots els tipus de vaixells.
 • Utilitzar i gestionar maquinària auxiliar que sigui de responsabilitat per els titulats en nàutica.
 • Aplicar coneixements bàsics de motors marins, propulsió marina i càlcul de rendiments i consums.
 • Aplicar i calcular les respostes dinàmiques del vaixell en diferents condicions de càrrega i en diversos escenaris afectats per agents externs.
 • Aplicar el codi IMDG en totes les casuístiques possibles a bord i planificar i efectuar càlculs de projectes per l’estiba de carregaments específics.
 • Aplicar el codi per el transport de mercaderies perilloses a bord del diferents tipus de vaixells.
 • Elaborar plans de contingències davant situacions d’avaria a bord per a una actuació segura
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit marítim, tant a la tripulació del vaixell com a equips humans a l'àmbit del negoci marítim.
 • Organitzar i administrar l’atenció mèdica al nivell requerit per a la obtenció del certificat de formació mèdica avançada
 • Gestionar i elaborar plans de màrqueting a l’entorn de les indústries marítimes   • Desenvolupar un paper de gestor d’inspecció a l’administració marítima i a l’entorn de les societats de classificació.
 • Realitzar propostes de projectes competitius en àmbits públics i privats, tenint un coneixement de les principals eines per elaborar projectes, per finançar-los i per detectar idees que estiguin a la frontera del coneixement.
Go to top