Curs de Written skills for developing a project 2018-2019

La inscripció es realitzarà a l'aula el primer dia de classe. En aquest curs NO s'han d'abonar taxes de matriculació i per tant no figura cap nota a l'expedient de l'estudiant. 

És imprescindible tenir el TFG preinscrit (no cal que estigui matriculat).

La seva realització és obligatòria abans de la lectura del TFG/TFM.

L’ objectiu del curs és donar les pautes i facilitar que l’estudiant identifiqui i reconegui el registre acadèmic i tècnic apropiat per a la redacció del projecte fi de grau de les enginyeries que s’imparteixen a l´FNB. Es guiarà a l'estudiant a recollir, organitzar  i estructurar la informació necessària de forma coherent i clara d’acord amb l’estructura genèrica d'Introducció, Metodologia, Resultats i Discussió (IMRD)  de tal manera que s’adeqüi a l‘objectiu general del document i a les preguntes específiques de recerca del projecte. Així mateix, s'incidirà en els passos per a la revisió del document per tal d’obtenir una versió final el més acurada possible al final del procés de redacció. Mitjançant l’exposició de diferents models a seguir cada estudiant podrà adquirir la base per redactar el seu propi projecte. El curs s'impartirà integrament en anglès.

Els horaris i dies del curs seran els següents:

Edició Primavera 2019     

 • Matí (de 12:00 a 15:00): Clàudia Barahona  
  • 13 de març
  • 15 de març
  • 20 de març (AULA 23)
  • 22 de març (Biblioteca) (AULA INFORMÀTICA 2)
  • 27 de març (AULA 23)
 • Tarda (de 18:30h a 21:30): Tym King  (AULA INFORMÀTICA 2)
  • 2 d’abril
  • 4 d’abril
  • 8 d’abril (Biblioteca)
  • 9 d’abril
  • 11 d’abril

Guia de recursos per la elaboració d'un Treball Acadèmic (Presentació de la Biblioteca al curs Written skills for developing a project 2019) 

 

 

Go to top