Curs de Written skills for developing a project 2019-2020

En aquest curs NO s'han d'abonar taxes de matriculació i per tant no figura cap nota a l'expedient de l'estudiant. 

És imprescindible tenir el TFG preinscrit o reservat (no cal que estigui matriculat).

La seva realització és obligatòria abans de la lectura del TFG

L’ objectiu del curs és donar les pautes i facilitar que l’estudiant identifiqui i reconegui el registre acadèmic i tècnic apropiat per a la redacció del projecte fi de grau de les enginyeries que s’imparteixen a l´FNB. Es guiarà a l'estudiant a recollir, organitzar  i estructurar la informació necessària de forma coherent i clara d’acord amb l’estructura genèrica d'Introducció, Metodologia, Resultats i Discussió (IMRD)  de tal manera que s’adeqüi a l‘objectiu general del document i a les preguntes específiques de recerca del projecte. Així mateix, s'incidirà en els passos per a la revisió del document per tal d’obtenir una versió final el més acurada possible al final del procés de redacció. Mitjançant l’exposició de diferents models a seguir cada estudiant podrà adquirir la base per redactar el seu propi projecte. El curs s'impartirà integrament en anglès.

 

Edicions TARDOR 2021

 • Matí (de 12:00 a 15:00) - Professora Carme Bordera
  • Dimarts 19 d'octubre - Aula 26
  • Dimecres 20 d'octubre (sessió biblioteca) - Aula 27
  • Dijous 21 d'octubre - Aula 26
  • Dimarts 26 d'octubre - Aula 26
  • Dijous 28 d'octubre - Aula 26

 


 

 • Edició online a través d'ATENEA Written Skills:  del 2 al 21 de novembre - Professor Tym King

No es seguirà cap horari concret, per tant cada estudiant podrà adaptar-ho a les seves necessitats horàries.

Prèviament a la realització del curs, rebreu un mail al vostre compte de correu institucional, informant-vos dels passos a seguir per a realitzar la inscripció.

Les places ofertades es prioritzaran segons els nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Per qualsevol consulta o aclariment, contacteu amb la coordinadora del curs: claudia.barahona@upc.edu

 

Edicions PRIMAVERA 2022  -  AULA 21

 • Matí (de 12:00 a 15:00) - Professora Carme Bordera
  • Dimarts 26 d'abril
  • Dimecres 27 d'abril (sessió biblioteca)
  • Dijous 28 d'abril
  • Dimarts 3 de maig
  • Dijous 5 de maig
 

 

 • Edició online a través d'ATENEA Written Skills:  del 14 de març al 3 d'abril - Professor Tym King

No es seguirà cap horari concret, per tant cada estudiant podrà adaptar-ho a les seves necessitats horàries.

Prèviament a la realització del curs, rebreu un mail al vostre compte de correu institucional, informant-vos dels passos a seguir per a realitzar la inscripció.

Les places ofertades es prioritzaran segons els nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Per qualsevol consulta o aclariment, contacteu amb la coordinadora del curs: claudia.barahona@upc.edu
 

 

Guia de recursos per la elaboració d'un Treball Acadèmic (Presentació de la Biblioteca al curs Written skills for developing a project 2019) 

Go to top