Curs de Written skills for developing a project

En aquest curs NO s'han d'abonar taxes de matriculació i per tant no figura cap nota a l'expedient de l'estudiant. 

És imprescindible tenir el TFG preinscrit o reservat (no cal que estigui matriculat).

La seva realització és obligatòria abans de la lectura del TFG

L’ objectiu del curs és donar les pautes i facilitar que l’estudiant identifiqui i reconegui el registre acadèmic i tècnic apropiat per a la redacció del projecte fi de grau de les enginyeries que s’imparteixen a l´FNB. Es guiarà a l'estudiant a recollir, organitzar  i estructurar la informació necessària de forma coherent i clara d’acord amb l’estructura genèrica d'Introducció, Metodologia, Resultats i Discussió (IMRD)  de tal manera que s’adeqüi a l‘objectiu general del document i a les preguntes específiques de recerca del projecte. Així mateix, s'incidirà en els passos per a la revisió del document per tal d’obtenir una versió final el més acurada possible al final del procés de redacció. Mitjançant l’exposició de diferents models a seguir cada estudiant podrà adquirir la base per redactar el seu propi projecte. El curs s'impartirà integrament en anglès.


Edicions PRIMAVERA 2024

 • Edició Presencial:  Matí de 12:00 a 15:00  (Professora Carme Bordera)
  • Dimarts 5 de març de 2024  - AULA 28
  • Dimecres 6 de març de 2024 (sessió biblioteca) - AULA 11
  • Dijous 7 de març de 2024 - AULA 28
  • Dimarts 12 de març de 2024 - AULA 28
  • Dijous 14 de març de 2024 - AULA 28

 • Edició online a través d'ATENEA Written Skills:  del 8 al 26 d'abril de 2024 - Professor Dean Krauth

No es seguirà cap horari concret, per tant cada estudiant podrà adaptar-ho a les seves necessitats horàries. Per aquest curs hi ha uns materials específics especialment dissenyats per aquesta modalitat.

Prèviament a la realització del curs, rebreu un mail al vostre compte de correu institucional, informant-vos dels passos a seguir per a realitzar la inscripció.

Les places ofertades es prioritzaran segons els nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Per qualsevol consulta o aclariment, contacteu amb la coordinadora del curs: claudia.barahona@upc.edu

 

Edicions TARDOR 2023

 • Edició Presencial: AULA 11 Matí de 12:00 a 15:00  (Professora Carme Bordera
  • Dilluns 13 de novembre de 2023
  • Dimecres 15 de novembre de 2023 (sessió biblioteca)
  • Divendres 17 de novembre de 2023
  • Dilluns 20 de novembre de 2023
  • Divendres 24 de novembre de 2023

 • Edició online a través d'ATENEA Written Skills:  del 2 al 20 d'octubre de 2023  - Professor Dean Krauth

No es seguirà cap horari concret, per tant cada estudiant podrà adaptar-ho a les seves necessitats horàries. Per aquest curs hi ha uns materials específics especialment dissenyats per aquesta modalitat.

Prèviament a la realització del curs, rebreu un mail al vostre compte de correu institucional, informant-vos dels passos a seguir per a realitzar la inscripció.

Les places ofertades es prioritzaran segons els nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Per qualsevol consulta o aclariment, contacteu amb la coordinadora del curs: claudia.barahona@upc.edu

 


 

 

 

Guia de recursos per la elaboració d'un Treball Acadèmic (Presentació de la Biblioteca al curs Written skills for developing a project 2019) 

Go to top