Curs de Written skills for developing a project 2019-2020

La inscripció es realitzarà a l'aula el primer dia de classe. En aquest curs NO s'han d'abonar taxes de matriculació i per tant no figura cap nota a l'expedient de l'estudiant. 

És imprescindible tenir el TFG preinscrit o reservat (no cal que estigui matriculat).

La seva realització és obligatòria abans de la lectura del TFG

L’ objectiu del curs és donar les pautes i facilitar que l’estudiant identifiqui i reconegui el registre acadèmic i tècnic apropiat per a la redacció del projecte fi de grau de les enginyeries que s’imparteixen a l´FNB. Es guiarà a l'estudiant a recollir, organitzar  i estructurar la informació necessària de forma coherent i clara d’acord amb l’estructura genèrica d'Introducció, Metodologia, Resultats i Discussió (IMRD)  de tal manera que s’adeqüi a l‘objectiu general del document i a les preguntes específiques de recerca del projecte. Així mateix, s'incidirà en els passos per a la revisió del document per tal d’obtenir una versió final el més acurada possible al final del procés de redacció. Mitjançant l’exposició de diferents models a seguir cada estudiant podrà adquirir la base per redactar el seu propi projecte. El curs s'impartirà integrament en anglès.

 

Edicions on-line PRIMAVERA

Cursos on-line per Atenea Written Skills.

Durada del curs 3 setmanes. No es seguirà cap horari concret, per tant cada estudiant podrà adaptar-ho a les seves necessitats horàries.

1a edició (MARÇ): 1 de març de 2021 (Tym King)

2a edició (ABRIL): 19 d'abril de 2021  (Carme Bordera)

Prèviament a la realització del curs, rebreu un mail al vostre compte de correu institucional, informant-vos dels passos a seguir per a realitzar la inscripció.

Les places ofertades es prioritzaran segons els nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Per qualsevol consulta o aclariment, contacteu amb la coordinadora del curs:

claudia.barahona@upc.edu

 

Guia de recursos per la elaboració d'un Treball Acadèmic (Presentació de la Biblioteca al curs Written skills for developing a project 2019) 

 

 

 

Go to top