Extinció pla 2000

La implementació del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim va acompanyada de l'extinció del pla de l'ordenació d'estudis anteriors, la Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim.

Al quadre adjunt es mostra el pla d'extinció dels estudis de llicenciatura:

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000
Q1-Q2 Exàmens Q1-Q2 Q1-Q2 Exàmens Q1-Q2 Q1-Q2   Q1-Q2  
  Docència Q3-Q4 Q3-Q4 Exàmens Q3-Q4 Q3-Q4 Exàmens Q3-Q4 Q3-Q4  

L'adaptació als nous estudis de màster de l'estudiantat que estigui cursant els estudis de llicenciatura i que vulgui adaptar-se al nou pla d'estudis, així com aquell estudiantat que no pugui acabar els estudis de llicenciatura en el calendari establert, es farà seguint la següent taula d'equivalència d'assignatures. En groc s'han marcat aquelles assignatures que no tenen equivalència al títol a extingir i que per tant s'han de cursar obligatòriament.

Assignatures Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim Crèdits LOU   Assignatures Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim Crèdits ECTS
     
Q1
Procediments del pont 6
Maniobra aplicada 6 Maniobra de vaixells 6
 Hidrodinàmica, resistència i propulsió marítima 6 Sistemes auxiliars i propulsió 6
 Transports maritims especials i estiba 6 IMDG i estiba 6
 Anglès tècnic marítim 6 Anglès tècnic marítim i documental 3
 Navegació marítima 12 Q2 Gestió i planificació de la seguretat a la navegació 6
    Lideratge, comunicació i aptituds de gestió 4.5
    Mercadotècnia i gestió de les industries marítimes i navals 6
 Dinàmica de vehicles marins 6 Dinàmica del vaixell 4.5
    Medicina naval avançada 4.5
 Seguretat marítima i prevenció de la contaminació 7.5 Gestió de la seguretat i prevenció de la contaminació 4.5
    Q3 Impacte de les activitats econòmiques marítimes 3
Reglamentació del vaixell i la seva explotació 6 Administració marítima i documentació del vaixell 6
    Metodologia d'investigació i noves tecnologies 6
    Eines competitives financeres 3
    Treball final de màster 12

 

 

Go to top