Informació curs actual titulacions de GRAU, MÀSTER i Llicenciatures PLA 2000

Informació i curs actual GRAU i MÀSTER

Informació curs actual GRAU

Informació curs actual GRAU

icona calendari Calendari acadèmic 2018-2019

icona aules Aules de Docència 2018-2019

icona horarisHoraris d'obligatòries

icona horaris Horaris d'Optatives


icona calendari Calendari d'exàmens assignatures obligatòries

icona calendari Calendari d'exàmens reavaluació assignatures obligatòries

icona calendari Aules i dies d'exàmens (Obligatòries / Optatives / Sense Docència) (pendent de publicar)

icona calendari Aules i dies d'exàmens-reavaluació (pendent de publicar)


icona consultesHoraris d'atenció als estudiants

icona tutoriaPla de Tutories - Fase Inicial: (Grau en nàutica i T. Marítim) (Grau en Tecnologies Marines) (Grau en Enginyeria de Sistemes i T. Naval) (pendent de publicar)

Informació curs actual MASTER (Pla 2016)

Informació curs actual MASTER (Pla 2013)

Informació curs actuals titulacions de MÀSTER (Pla 2013)

Els màsters del pla 2013 s'han extingit el curs 17/18. Es pot demanar una convocàtoria extraordinària mitjançant una instància adreçada al Rector de la UPC per tal de poder finalitzar els estudis.

Aules de Docència

Calendari acadèmic 2018-2019

Calendari d'exàmens assignatures obligatòries

Aules d'exàmens

Horaris de Classe Pla 2013

Horaris d'atenció als estudiants

Informació Llicenciatures Pla 2000 (a extingir)

Informació i curs actual Llicenciatures Plans 2000 (a extingir)

El proper 14 de setembre de 2017, finalitza el termini per poder realitzar la lectura del PFC corresponent a les llicenciatures (Pla 2000) de l'FNB. Passat aquest termini,  en cas de que no s’hagin superat tots el crèdits de la titulació,  s'haurà de realitzar l'adaptació a la nova titulació de Màster que actualment s'imparteix a la Facultat  de Nàutica de Barcelona (http://www.fnb.upc.edu/content/masters-universitaris).
Poseu-vos en contacte amb Gestió Acadèmica de la Facultat per a qualsevol consulta addicional que us sigui necessària: http://www.fnb.upc.edu/content/gestio-academica


Normativa pròpia de la UPC

Normativa de la FNB

Tant si ets PAS, com PDI, com estudiant, saps que pots col·laborar?

Campanya 0,7%

Go to top