Objectius de la doble titulació

La Junta de Facultat de l'FNB va aprovar en sessió ordinària el dia 12 de Maig de 2016, impartir la doble titulació de Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval.

Els alumnes que cursin la doble titulació obtindran els dos graus corresponents i els objectius de cada un d'aquests graus, així com les sortides professionals i competències es poden consultar als graus corresponents.

Go to top